Publisert av: Yngve Sætre | juni 4, 2020

Innlegg i kommunestyret 27.05.20 om energi- og klimaplan i Elverum 2020 – 2024


Yngve Sætre brosjyre 2019

Ordfører!

Bakteppet i denne saken er at innholdet av Co2 i atmosfæren øker hvert år og er nå 47 prosent høyere enn i førindustriell tid i 1750. Den globale gjennomsnittstemperaturen har i samme periode steget 1,1 grader. Siden starten av det forrige århundret har havnivået steget med vel 20 cm.

Verden og Norge har store klimautfordringer. Dette illustreres godt når det i planen fremkommer at utslippene i Norge tilsvarer 10 tonn Co2 pr. innbygger pr. år, mens vi må ned på 2 tonn årlig pr. verdensborger i snitt innen 2050 for å nå togradersmålet.

Det enkle, men samtidig kompliserte, svaret på utfordringen er en bærekraftig vekst hvor vi går fra å bruke sorte til å bruke grønne karboner og fra fossil til fornybar energi.

Vi må åpenbart gjøre endringer både lokalt, nasjonalt og globalt og det er derfor helt riktig å sette et like ambisiøst mål for Elverum som på nasjonalt nivå. Vi må gjøre vår del og da må vi ha mål om å kutte utslipp med 50% innen 2030 og binde 25.000 tonn Co2 i skog og tre.

Jeg mener planen som den foreligger er bra og det er gjort et godt arbeid av rådmannen og komiteen. Samtidig har vi fra Høyre levert to tilleggsforslag for å utdype og konkretisere noen momenter i planen.

Det første punktet gjelder et mer aktivt skogbruk som inkluderer både planting, gjødsling og ungskogpleie. Dette er tiltak som allerede gjøres i dag, men det er viktig å understreke at det er en aktiv skogforvaltning som gir høyest karbonopptak.

Dette er faglig dokumentert og det kommer også tydelig frem i rapporten Klimakur 2030 hvor det står følgende: «Planting av skog på nye arealer og på arealer i gjengroing, foryngelse med riktige treslag og høy tetthet, samt ungskogpleie i etterkant peker seg ut som de tiltakene som har størst potensial til å øke opptaket av klimagasser i sektoren.»

Videre står det at «Nitrogengjødsling av skog og riktig hogsttidspunkt, særlig å unngå at foryngelseshogst gjøres for tidlig, er de skogforvaltningstiltakene som vil ha størst effekt på opptak av karbon fram mot 2030.»

Høyre mener også at biokull og økt beitebruk er noe som bør fremheves som aktuelle tiltak i Elverum.

I Klimakur 2030 vises det til et biokull kan gi utslippsreduksjoner på hele 0,83 millioner tonn Co2 frem mot 2030.

En rapport fra Agrianalyse viser det stor potensialet som ligger i økt beiting og her fremkommer det at vi kan binde 900.000 tonn Co2 årlig ved å ta i bruk de beste utmarksbeitene i Norge.

I Elverum kan vi, nesten bokstavelig talt, si at vi er på den grønne gren med våre store biologiske ressurser. Poenget til Høyre er at vi kan og må bruke de grønne ressursene enda mer aktivt i klimaarbeidet.

Nøkkelen er kunnskapsbasert bruk og aktiv forvaltning. Høyres forslag understreker dette poenget.

Så til slutt vil jeg si at denne planen handler dypest sett ikke om vi skal kjøre mer elbil, sykle mer eller gjødsle mer skog.

Den handler om vi skal overlate kloden i levelig tilstand til våre etterkommere eller ikke, og den handler om vi i Elverum skal bidra eller ikke.

Jeg mener vi skal svare klart ja på begge de spørsmålene, og vi skal følge opp det ved å vedta denne planen enstemmig i kommunestyret.

Takk!

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: