Posts Tagged ‘befolkningsvekst’

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om tertialrapport 2. tertial 2019

Posted by: Yngve Sætre on november 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 31.10.18 om tertialrapport 2. tertial 2018

Posted by: Yngve Sætre on november 2, 2018

Et budsjett for ny vekst i Elverum

Posted by: Yngve Sætre on januar 1, 2018

Budsjettframlegg i kommunestyret, 14.12.17

Posted by: Yngve Sætre on desember 14, 2017

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport 2. tertial 2017

Posted by: Yngve Sætre on oktober 25, 2017

Innlegg i kommunestyret 15.12.16 om budsjett og økonomiplan

Posted by: Yngve Sætre on desember 21, 2016

Budsjettframlegg i komite for økonomi og eiendom, 06.12.16

Posted by: Yngve Sætre on desember 7, 2016

Elverum på offensiven

Posted by: Yngve Sætre on juli 27, 2016