Posts Tagged ‘Elverumsskolen’

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om tilstandsrapport for grunnskolen

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Innlegg i kommunestyret 26.05.21 om skolestruktur

Posted by: Yngve Sætre on juli 17, 2021

Innlegg i kommunestyret 26.02.20 om skolestrukturutredningen

Posted by: Yngve Sætre on februar 29, 2020

Elverumsskolen bør bli dysleksivennlig

Posted by: Yngve Sætre on april 25, 2019

Elverumsskolen imponerer!

Posted by: Yngve Sætre on april 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 31.10.18 om tertialrapport 2. tertial 2018

Posted by: Yngve Sætre on november 2, 2018