Archive for the ‘Miljø og klima’ Category

Skriftlig spørsmål i Stortinget 09.03.23 om ulv

Posted by: Yngve Sætre on mai 24, 2023

Innlegg på årsmøtet i Innlandet Høyre, 18.02.23

Posted by: Yngve Sætre on februar 19, 2023

Skog – en viktig del av klimaløsningen!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen!

Posted by: Yngve Sætre on august 30, 2021

Vi må løse plastproblemene!

Posted by: Yngve Sætre on juli 17, 2021

Innlegg på Høyres landsmøtet 14.05.21 om rovdyr

Posted by: Yngve Sætre on juli 17, 2021

Appell om rovdyr på bålaksjon, 19.01.21

Posted by: Yngve Sætre on januar 21, 2021

Ja, klimapolitikken virker!

Posted by: Yngve Sætre on januar 21, 2021