Archive for the ‘Innlegg i kommunestyret’ Category

Innlegg på kommunestyrets strategikonferanse 14.06.17

Posted by: Yngve Sætre on juni 14, 2017

Innlegg i kommunestyret om idefaserapport sykehus, 26.04.17

Posted by: Yngve Sætre on april 28, 2017

Innlegg i kommunestyret 15.12.16 om budsjett og økonomiplan

Posted by: Yngve Sætre on desember 21, 2016

Innlegg i kommunestyret om overordnet vegsystem, 23.11.16

Posted by: Yngve Sætre on november 28, 2016

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport for 2. tertial 2016

Posted by: Yngve Sætre on oktober 27, 2016

Innlegg i kommunestyret 31.08.16 om skjenketider

Posted by: Yngve Sætre on august 31, 2016