Archive for the ‘Elverum’ Category

Hovedsykehusmodellen er best!

Posted by: Yngve Sætre on juni 10, 2022

Innlegg i kommunestyret 28.04.22 om sykehussaken

Posted by: Yngve Sætre on mai 25, 2022

Spørsmål i kommunestyret 24.02.22 om tapt læring

Posted by: Yngve Sætre on mai 25, 2022

Innlegg i kommunestyret 26.01.22 om lovlighetskontroll

Posted by: Yngve Sætre on februar 9, 2022

Elverum kommune må tenke nytt og prioritere

Posted by: Yngve Sætre on januar 30, 2022