Archive for the ‘Elverum’ Category

Innlegg i kommunestyret 26.01.22 om lovlighetskontroll

Posted by: Yngve Sætre on februar 9, 2022

Elverum kommune må tenke nytt og prioritere

Posted by: Yngve Sætre on januar 30, 2022

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om omorganisering av skolesektoren

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om tilstandsrapport for grunnskolen

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021