Archive for the ‘Offentlig sektor’ Category

Kan staten ordne alt?

Posted by: Yngve Sætre on oktober 4, 2020

Legemiddelmangel på dagsorden

Posted by: Yngve Sætre on februar 19, 2020

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om tertialrapport 2. tertial 2019

Posted by: Yngve Sætre on november 6, 2019

Budsjettframlegg i komité for økonomi og eiendom, 04.12.18

Posted by: Yngve Sætre on desember 4, 2018

Innlegg i kommunestyret 31.10.18 om tertialrapport 2. tertial 2018

Posted by: Yngve Sætre on november 2, 2018

Elverum har lave kommunale avgifter

Posted by: Yngve Sætre on juli 18, 2018

Innlegg i fylkestinget 24.04.18 om høring ekspertutvalget

Posted by: Yngve Sætre on mai 4, 2018

Pollestad kaster stein i glasshus

Posted by: Yngve Sætre on juli 22, 2017