Archive for the ‘Helse og omsorg’ Category

Hovedsykehusmodellen er best!

Posted by: Yngve Sætre on juni 10, 2022

Innlegg i kommunestyret 28.04.22 om sykehussaken

Posted by: Yngve Sætre on mai 25, 2022

Ja til fritt behandlingsvalg!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Høyre vil innføre screening for prostatakreft

Posted by: Yngve Sætre on august 13, 2021

Innlegg på kommunestyremøtet 24.03.21 om sykehus

Posted by: Yngve Sætre on mai 11, 2021

Denne kampen skal vi vinne!

Posted by: Yngve Sætre on februar 4, 2021

Innlegg om sykehus i kommunestyret 20.01.21

Posted by: Yngve Sætre on februar 3, 2021

Ja til nye løsninger!

Posted by: Yngve Sætre on desember 10, 2020

Spørsmål i kommunestyret 23.09.20 om Rask psykisk helsehjelp

Posted by: Yngve Sætre on september 30, 2020