Posts Tagged ‘gjødsling’

Gjennomslag for skog og klima

Posted by: Yngve Sætre on februar 20, 2020

Innlegg i kommunestyret 19.06.19 om klimakrise

Posted by: Yngve Sætre on juni 23, 2019

Innlegg i fylkestinget 17.06.19 om klimaregnskap for Hedmark

Posted by: Yngve Sætre on juni 20, 2019

Enighet om skogstrategien

Posted by: Yngve Sætre on februar 9, 2016