Archive for the ‘Landbruk’ Category

Svar til Terje Amundsen om ulv

Posted by: Yngve Sætre on januar 21, 2020

Innlegg i fylkestinget 17.06.19 om klimaregnskap for Hedmark

Posted by: Yngve Sætre on juni 20, 2019

Innlegg på årsmøtet i Innlandet Høyre 08.02.19

Posted by: Yngve Sætre on februar 16, 2019

Muligheter for sauebønder

Posted by: Yngve Sætre on august 27, 2018

Svar til Bjørn Fjellmosveen om ulv

Posted by: Yngve Sætre on august 13, 2018

Innlegg i fylkestinget 24.04.18 om høring ekspertutvalget

Posted by: Yngve Sætre on mai 4, 2018