Archive for the ‘Kunnskap og utvikling’ Category

Spørsmål i kommunestyret 24.02.22 om tapt læring

Posted by: Yngve Sætre on mai 25, 2022

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om omorganisering av skolesektoren

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om tilstandsrapport for grunnskolen

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Skolen skal gi muligheter for alle!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Høyre vil beholde fraværsgrensen!

Posted by: Yngve Sætre on august 16, 2021

Spørsmål i kommunestyret 26.05.21 om skolekonferanse

Posted by: Yngve Sætre on juli 17, 2021

Innlegg i kommunestyret 26.05.21 om skolestruktur

Posted by: Yngve Sætre on juli 17, 2021

Spørsmål i kommunestyret 28.04.21 om sommerskole

Posted by: Yngve Sætre on mai 11, 2021