Posts Tagged ‘sykefravær’

Innlegg i kommunestyret 31.10.18 om tertialrapport 2. tertial 2018

Posted by: Yngve Sætre on november 2, 2018

Sykefravær på dagsorden

Posted by: Yngve Sætre on november 19, 2015

Konkurranse gir bedre tjenester

Posted by: Yngve Sætre on april 26, 2015

Innlegg i kommunestyret om kommunepsykolog

Posted by: Yngve Sætre on juni 3, 2012

Innlegg i kommunestyret om kommunens tilstand

Posted by: Yngve Sætre on november 20, 2011