Archive for the ‘Ideologi’ Category

Trump gjør verden utrygg

Posted by: Yngve Sætre on april 6, 2019

Innlegg på årsmøtet i Innlandet Høyre 08.02.19

Posted by: Yngve Sætre on februar 16, 2019

Visjoner for Elverum

Posted by: Yngve Sætre on juli 3, 2018

Innlegg på årsmøte i Innlandet Høyre, 10.02.18

Posted by: Yngve Sætre on februar 12, 2018

Høyre tror på deg

Posted by: Yngve Sætre on september 6, 2017

Høyre vil styrke norsk eierskap

Posted by: Yngve Sætre on august 15, 2017

Om eiendomsrett og ulvesone

Posted by: Yngve Sætre on mars 2, 2017

Nei til boplikt for flyktninger

Posted by: Yngve Sætre on oktober 2, 2016