Publisert av: Yngve Sætre | juni 23, 2019

Innlegg i kommunestyret 19.06.19 om klimakrise


Yngve Sætre 2019 2

Ordfører!

Innholdet av C02 i atmosfæren øker år for og er nå 46 prosent høyere enn det var i førindustriell tid i 1750. De årlige menneskeskapte utslippene av CO2 er nær firedoblet siden 1960, og de er økende.

Den globale gjennomsnittstemperaturen er 1,05 grader over førindustriell tid. Isen i Arktis er 35 prosent under normalen for årene 1979 til 1988, og havnivået har steget med vel 20 cm siden starten av det forrige århundret.

I 2017 flyktet 18 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. Det er flere enn de som flykter på grunn av krig og konflikt.

Kommunestyre og ordfører. Vi har i realiteten en global klimakrise i dag.

Denne krisen krever åpenbart betydelige tiltak på verdensbasis. Dette må håndteres på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Jeg er enig i deler av interpellasjonen, men jeg tror ikke tiltakene den skisserer er de mest effektive for å gjøre Elverum til en foregangskommune innen klima.

Vi har mye kunnskap om utslippene allerede, og er det egentlig et detaljert klimaregnskap med oversikt over kommunens utslipp vi trenger? Jeg tviler på det. Et regnskap er tilbakeskuende, mens vi må være offensive og finne tiltak for fremtiden.

Jeg stiller meg også tvilende til om et mål om å halvere kommunens klimagassutslipp innen 2030 er det som virkelig vil løfte Elverum som klimakommune.

Jeg har lyst til å utfordre de som fremmer interpellasjonen på om de har vurdert skogens fangst av karbon.

Min klare påstand er at vi i Elverum kan gjøre mer for klimaet ved å øke opptaket av karbon i skogen enn gjennom å redusere våre utslipp.

Følgende tall beviser dette: Elverum kommune hadde i 2017 totale utslipp på 60 000 tonn CO2. I interpellasjonen legges det frem et mål om å halvere disse utslippene innen 2030. Dette vil utgjøre 30 000 tonn C02.

Til sammenlikning binder skogen i Elverum 197 000 tonn CO2, altså over tre ganger så mye som utslippene.

Det dramatiske i denne sammenheng er at opptaket i skog er redusert fra 312 000 tonn i 2010 til 197 000 tonn i 2015. Altså en reduksjon på hele 215 millioner tonn.

Jeg mener det aller viktigste vi kan gjøre for klimaet i Elverum er å arbeide for å øke opptaket i skog minst tilbake til nivået i 2015. Det vil kunne utgjøre 215 000 tonn. Forslaget fra MDG og SV vil til sammenlikning utgjøre bare 30 000 tonn.

Vi vet at vi kan øke opptaket i skog ved en rekke tiltak, blant annet gjødsling, tettere planting og påskoging. Det er slike tiltak som virkelig vil monne i Elverum.

Det vil ha nesten syv ganger så stor effekt hvis vi klarer å gjenreise skogens opptak til 2010 nivå som hvis vi når målet i denne interpellasjonen.

Konklusjonen min blir derfor at vi har en global klimakrise. Det skal vi ta på stort alvor.

Vi skal selvsagt kutte våre utslipp på linje med andre kommuner, men jeg er overbevist om at Elverum kan bidra mest hvis vi er i front på tiltak for å binde mer karbon i skog.

Så tror jeg også at vi har en viktig rolle å spille når det gjelder å profilere Ydalir som et utstillingsvindu for klimavennlig byutvikling.

Dette er tiltak med visjon og substans. Et vedtak om å erklære en krise blir for meg mer en symbolsk handling uten substans.

Klimaet trenger ikke flere ord, men først og fremst reelle og kunnskapsbaserte tiltak.

På bakgrunn av dette har Høyre følgende forslag til vedtak i saken:

Kommunestyret erkjenner fullt ut at den globale klimakrisen er dramatisk. Men den er ingen tidsavgrenset situasjon. Klimakrisen er en langvarig krise som medfører langsiktige konsekvenser for den økologiske balansen på jorda, og utgjør en alvorlig trussel mot overlevelsen til en rekke arter og for livsvilkårene til mennesker.

Klimakrisen krever ikke særlige fullmakter til rådmannen eller erklæring av en nødsituasjon i Elverum, den krever resolutt handling fra Storting, fylkesting og kommunestyrer med konkrete vedtak som bidrar til å snu økonomien i grønn retning. Norge har svært ambisiøse klimamål, og det påligger regjeringen å komme til Stortinget med konkrete forslag som vil bidra til å redusere utslippene i tråd med disse.

Kommunestyret vil samtidig påpeke viktigheten av FN sitt budskap om at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive tiltak som finnes. Klimatiltak i skog må innarbeides i fremtidige klimastrategier både på lokalt og globalt nivå.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: