Publisert av: Yngve Sætre | november 25, 2017

Budsjettframlegg i formannskapet 24.11.17


Rådhuset 04.08.15 (3)

Ordfører!

På vegne av samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Team Elverum skal jeg presentere vårt budsjett og økonomiplan for 2018-2021.

Først vil vi takke rådmannen for å ha levert det vi mener er et bra dokument og et svært godt utgangspunkt for budsjettarbeidet. Vi merker oss særlig at det finnes rom til nye driftstiltak tilsvarende 9,9 millioner kroner.

Dette går blant annet til sykehjem, barnevern og leirskole. Det er veldig bra at vi evner å prioritere slike tiltak som gir mer velferd direkte til innbyggerne.

Vi skal huske på at noe som bidrar til å gjøre dette mulig er det faktum at Elverum var den kommunen som fikk prosentmessig høyest vekst av kommunene i Hedmark i statsbudsjettet for 2018.

Tre prosent vekst tilsvarende 32,4 millioner gir viktig drahjelp for Elverum kommune neste år.

På borgerlig side gjør vi svært få endringer på rådmannens budsjettforslag. Dette fordi budsjettet er godt og fordi vi ønsker å gi rådmannen og administrasjonen mest mulig arbeidsro til å gå inn i de prosessene som planlegges med effektivisering og rasjonalisering av tjenestene.

Utsetting av barnehage Ydalir med ett år

En av endringene vi gjør er å utsette bygging av barnehage i Ydalir med ett år. Altså at vi utsetter byggestart fra 2018 til 2019.

Bakgrunnen for dette er hele forhistorien her. Vi vet at barnehageutredningen fra 2016 sa at det var behov for en ny barnehage i Ydalir innen 2021.

På grunn av parkeringsbehov ved Helsehuset ble barnehagen fremskjøvet med planlagt byggestart i 2018 og ferdigstillelse allerede i 2019. Dette for at man skulle lage parkeringsplasser der hvor Fjeldmoravegen barnehage er.

Nå viser det seg at parkeringsbehovene er midlertidig løst. Da mener vi den logiske konsekvensen blir at vi går tilbake til det som var utgangspunktet, nemlig at vi har behov for barnehage og bygger dette innen 2021.

Likevel er det slik at logistikken med bygging av skole og avtaleinngåelser tilsier at vi ikke utsetter mer enn ett år.

Ved at vi skyver ett år på investeringen får vi en reduksjon i finanskostnader i perioden, og noe forbedret bunnlinje totalt i perioden. Dette tiltaket gir reduserte finanskostnader på kr. 279.000 i 2018, kr. 1.233.000 i 2019, kr. 1.159.000 i 2020 og en økning i finanskostnader på kr. 250.000 i 2021.

Totalt gir dette tiltaket reduserte finanskostnader og en forbedring av bunnlinja i fireårsperioden på kr. 2.421.000.

Tar ut riving og istandsetting av gammel fløy på Moen

I rådmannens budsjett er det satt av 25 millioner kroner til å rive den gamle fløyen på Moen sykehjem samt noe istandsetting i den forbindelse.

Vi synes dette tiltaket er noe uklart begrunnet fra rådmannens side, og vi synes det er en høy sum å betale. Vi har derfor valgt å ta ut dette tiltaket fra budsjettet.

Det betyr at vi setter denne bygningsmassen på sparebluss en periode. Så får vi eventuelt vurdere tiltaket på nytt når vi får mer og utfyllende konkretisering av tiltaket fra rådmannen.

Dette gir oss reduserte finanskostnader i løpet av fireårsperioden, nærmere bestemt kr. 1.165.000 i 2020 og kr. 1.441.000 i 2021. Totalt gir tiltaket en reduksjon i finanskostnader på kr. 2.606.000.

Avslutning

Vi har gjort kun disse to endringene i budsjettet som rådmannen la frem. Disse tiltakene gir en total reduksjon i finanskostnader på kr. 5.027.000 i fireårsperioden.

Dette i seg selv løser ikke de økonomiske behovene vi har, men det gir et bidrag i riktig retning ved at det gir oss noe mer på bunnlinja i fireårsperioden.

Totalt netto driftsresultat i fireårsperioden er kr. 29.842.000.

Jeg vil også understreke at vi har beregnet inn de nyeste tallene vi har for skole og barnehage i Ydalir, samt at det ligger inne investeringsmidler til idrettshall i Ydalir, noe det ikke gjorde i rådmannens opprinnelige budsjettforslag.

Vi kunne valgt å legge inn nye driftstiltak tilsvarende det vi har frigjort ved reduserte investeringer. Det har vi bevisst ikke gjort. Det var viktig for oss å legge disse på bunnlinja slik at vi kan starte jobben med å skaffe oss en økonomisk buffer og et større økonomisk handlingsrom.

Det har med rette vært mye snakk om befolkningsutvikling i Elverum den siste tiden. Det vi nå ser er en tendens til at pilene igjen peker i riktig retning.

Fortsetter dette, noe vi alle må jobbe for, blir utfordringene mindre enn det kan se ut til ved første øyekast. Imidlertid går vi uansett inn i en omstillingsprosess det neste halve året. Dette er helt nødvendig, og det vil merkes i store deler av organisasjonen.

I denne situasjonen er det viktig å huske på at de investeringene vi allerede har gjort og skal gjøre i for eksempel Helsehus, Ydalir, Lillemoen og Hanstad vil gi et avgjørende grunnlag for at Elverum kan utvikle seg videre som by og regionsenter.

Etter justeringene i det borgerlige budsjettet beløper investeringene seg til enorme 1219 millioner kroner brutto de neste fire år.

Vi investerer for å få vekst, og med Elverums naturgitte forutsetninger og fortrinn taler alt for at denne veksten også vil komme.

Med disse investeringene, samt et totalt budsjett på nesten 1,6 milliarder for neste år, ligger alt til rette for gode kommunale tjenester og økt attraktivitet for Elverum i 2018.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: