Archive for oktober 2017

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport 2. tertial 2017

Posted by: Yngve Sætre on oktober 25, 2017

Innlegg i fylkestinget 23.10.17 om energi og klimaplan

Posted by: Yngve Sætre on oktober 23, 2017

Vårt storartede alternativ til elbilen

Posted by: Yngve Sætre on oktober 18, 2017