Publisert av: Yngve Sætre | desember 5, 2017

Budsjettframlegg i fylkestingets komite for økonomi og eiendom, 04.12.17


Yngve Sætre valg 2017 kreditert

Komiteleder!

Jeg skal legge frem det alternative budsjettet til Venstre, Pensjonistpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

Som tidligere har vi også i år laget et felles budsjett basert på vårt felles utgangspunkt som bygger på tillit til enkeltmennesker og familier, kombinert med en offentlig sektor som tar var på svakeste og legger til rette for vekst og velferd.

Vår klare ambisjon er at vår region skal ta en ledende rolle på områder hvor vi har komparative fortrinn, som f.eks. innen bioøkonomi, reiseliv, opplevelsesnæringer samt landbruk.

Vårt viktigste mål er å bidra til en utvikling som sikrer et godt liv for innbyggerne i Hedmark i generasjonene som kommer.

Med unntak av Pensjonistpartiet så er samarbeidspartiene også svært positive til regionreformen, og vi ser på en sammenslåing med Oppland som en mulighet til å bli en enda viktigere utviklingsaktør. Vi får større muskler og nye muligheter vil åpnes.

Videre så er vårt budsjett preget av at vi vil fokusere på fylkeskommunens kjerneoppgaver, samt at vi mener det er rom for effektivisering av administrasjonen i fylkeskommunen.

Vi ser også at Hedmark ligger etter resten av landet når det gjelder å skape arbeidsplasser i privat næringsliv, og dette er en viktig utfordring å ta tak i. Vi mener at mye av løsningen på dette ligger i å satse på kunnskap og kompetanse.

Så skal jeg gå over til våre viktigste tiltak og budsjettposter. Innenfor utdanning og kompetanse vil vi arbeide målrettet for å hindre at guttene faller fra i skolen, og vi vil ta initiativ til en kampanje for å heve statusen til yrkesfagene.

Vi vil også gjennomføre en strategisk satsing på Sønsterud og Storsteigen innen fagområdene skog og hest. Vi vil styrke det forebyggende arbeidet mot mobbing ved å innføre et ambulerende mobbeombud.

Vi mener også at Blæstad har en viktig rolle for vår satsing på bioøkonomi, landbruk og det grønne skiftet, og vi forventer at fylkesrådet engasjerer seg for å beholde landbruksutdanningen på Blæstad.

Innenfor utdanning og kompetanse bruker vi 6,8 millioner mer enn fylkesrådet.

De største satsingene tallmessig er 1 million til et forsøksprosjekt med en linje rette mot forskning, innovasjon og næringsetablering ved enkelte videregående skoler, 1 million til å styrke yrkesfagene, 1 million til å styrke arbeidet med å forebygge og lindre psykiske lidelser blant unge i skolen, 1 million til å gjennomføre obligatorisk skolelederutdanning for ledere ved alle skolene og 1 million til styrking av regionalt forskningsfond Innlandet.

Innenfor samferdsel vil vi vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved vegbygging. Vi vil også gjennomføre en satsing for å sikre viktige bruer for skognæringen, og vi ønsker et økt samarbeid med privat entreprenører i form av OPS prosjekter.

De viktigste tallene når det gjelder samferdsel er på investeringssiden. Vi har satt av 4 Mill til universell utforming av holdeplasser, 7,5 Mill til bygging av sykkelfelt og 1,5 Mill til utbedring av Fv. 563 Håvi – Vestby i Trysil.

Når det gjelder satsingen på bruer så har vi satt av 9 Mill til Fv 216 Næroset bru, 3,5 Mill til Fv 217 Elvbrua, og prosjektering av Sanstad bru med 1 Mill kroner.

Når det gjelder næringsliv og innovasjon så er vi opptatt av å sikre bedre rammevilkår for små og store bedrifter samt å legge til rette for mer forskning og kommersialisering av FoU i næringslivet.

Vi ønsker også å øke det norsk – svenske samarbeidet i næringslivet, spesielt innen industri.

Innenfor næringsliv og innovasjon bruker vi 2,8 millioner mindre enn fylkesrådet fordi vi kutter de 5 millionene som fylkesrådet har bevilget som erstatning for regionale utviklingsmidler.

Øvrige store budsjettposter på dette området er 1,5 millioner i økt satsing på bioøkonomi, og 600.000 til flere lærlingeplasser hos lokale bedrifter.

Når det gjelder administrasjon så ønsker vi blant annet å sette igang et prosjekt med formål å konkurranseutsette blant annet renhold og administrasjonen av bygg i fylkeskommunen.

Vi ønsker også å avskaffe parlamentarismene som styreform i fylkeskommunen i forbindelse med sammenslåingen med Oppland.

Innenfor administrasjon så kutter vi med 9 millioner kroner, og de største postene er innenfor det vi mener ikke er kjerneoppgaver med 5 Mill, vi fjerner fylkesrådets disposisjonsfond på 3,1 Mill, og vi sparer 2,5 Mill på konkurranseutsetting.

Innenfor dette området vil også gjenopprette tannlegevakten og kjøpe tjenester av private tannleger for 1,6 mill.

Innen miljø og bærekraft har vi flere ulike satsinger for å styrke dette arbeidet.

Blant annet setter vi av 1 Mill til flere ladestasjoner for elbiler, vi øker støtten til Green Drive Region med 1 Mill, vi styrker satsingen på ENØK tiltak med 2 Mill, vi vil bruke 1 Mill på at Hedmark blir ledende i Norge på bioenergi, vi vil styrke miljøovervåkingen av Mjøsa med 1 Mill, og vi vil sette i gang et prosjekt innen biokull og karbonbinding i jord i tråd med fylkestingets vedtak i oktober. Vi setter av 0,5 Mill et slikt prosjekt.

Innen kultur bruker vi 3,5 Mill mer enn fylkesrådet. De største satsingene våre er 750.000 til å styrke avdelingen for fotografisk dokumentasjon på Anno Domkirkeodden, og 750.00 for å styrke de digitale løsningene for publikum på våre muséer.

Totalt sett så bruker vi i vårt alternative budsjett like mye som fylkesrådet i driftsramme, men vi investerer 30 Mill mindre i økonomiplanperioden.

Vi mener at vårt budsjett i sterkere grad evner å prioritere og ta tak i fylkets utfordringer og muligheter.

Vi mener at det aller viktigste vi som fylkeskommune kan gjøre er å legge til rette for at det kan leves gode liv i Hedmark, og det vil vi gjøre ved å sikre et godt utdanningsløp, god infrastruktur og ved å være et næringsvennlig fylke som satser på befolkningsvekst.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: