Publisert av: Yngve Sætre | desember 21, 2016

Innlegg i kommunestyret 15.12.16 om budsjett og økonomiplan


Rådhuset 04.08.15

Ordfører!

Kommunes vedtatte hovedmål er at Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere. Dette er en god og høy målsetting, og det den egentlig sier er at kommunen skal fremme livskvalitet for innbyggerne.

For å kunne gjøre dette må vi ha noe å skape livskvalitet av. Vi må ha noen verdier, og i denne sammenheng snakker vi om økonomiske verdier.

Disse verdiene er ikke bare noe som er der. De må komme fra et sted. For å si det som Høyres tidligere leder Erling Norvik: «Egg må verpes før de kan brukes, og verdier må skapes før de kan deles.»

Vårt langsiktige velferdsbehov er avhengig av at vi har befolkningsvekst og verdiskaping i næringslivet. Det er kun på den måten vi kan styrke våre tjenester, finansiere våre investeringer og skape grobunn for utvikling.

Vekst, verdier og velferd henger nøye sammen og jeg mener at attraktivitet er en helt sentral faktor for å kunne skape en utvikling med disse elementene.

Det å skape attraktivitet går derfor igjen som en fellesnevner i budsjettet fra de 5 borgerlige samarbeidspartiene; Høyre, Senterpartiet, FrP, Team Elverum og Venstre.

Det kanskje viktigste vi kan gjøre er å skape en god skole. Dette gjør oss attraktive for tilflytting, det ruster næringslivet for fremtiden og det gir elevene økt livskvalitet.

Vi er på god veg. Skoleresultatene viser at grunnskolepoengene har økt fra 37,8 i 2011/2012 til 41,1 i 2016. Dette er bedre enn gjennomsnittet i Hedmark, og kun 0,1 poeng under landsgjennomsnittet. Fortetter vi fremgangen vil vi bli bedre enn landsgjennomsnittet om få år.

Attraktivitet er også et mål i vårt næringsarbeid. Vi må gjøre det attraktivt å investere og etablere bedrifter i Elverum. Det kan vi gjøre ved å legge forholdene til rette, være fremoverlente og samarbeide.

Nyheten om EON – etableringen den siste uken er et bevis på at vi lykkes også her. Det er all grunn til å glede seg og gratulere Elverum og alle involverte med denne etableringen. Jeg vil herved gratulere ordføreren direkte og takke for godt politisk håndverk.

Et forholdsvis lavt skatte og avgiftsnivå er også et fortrinn for Elverum. Jeg tror folk gjerne betaler til fellesskapet hvis de vet at pengene blir brukt effektivt og til gode velferdstjenester, men jeg er også sikker på at folk er opptatt at av skatter og avgifter skal være så lave som mulig.

I en artikkel i Østlendingen 31. august kommer det frem at Elverum er den rimeligste kommunen i Hedmark hvis man ser på det samlede skatte- og avgiftsnivået. Dette er et fortrinn vi skal holde på også i fremtiden, og etter min mening bør vi heller senke enn å øke det samlede nivået.

I budsjettet vi nå legger frem planlegger vi for fremtidig vekst. De neste fire år skal det investeres ca. 1,5 milliarder. Det tilsvarer ca. en million kroner daglig de neste fire år. Dette er nødvendige investeringer for å møte fremtidige velferdsbehov i Elverum, men det koster.

Netto lånegjeld er beregnet til å øke fra ca. 72.000 kroner pr. innbygger til ca. 100.000 ved utgangen av økonomiplanperioden.

Dette bare understreker en ting. Budsjettdisiplin, sterk økonomisk styring og nøkternhet er viktig for Elverum i den neste fireårsperioden.

Når det gjelder investeringstiltakene er disse betydelige løft for å skape en attraktiv og god kommune. Jeg vil trekke frem Helsehuset som ligger inne med 407 millioner, og Ydalir skole som ligger inne med 228 millioner.

Jeg vil også trekke frem «Allaktivitetsarena v/ Elverum ungdomsskole» som ligger inne med en investering på 6,5 millioner. Formålet med dette er å oppgradere uteplassen ved Elverum ungdomsskole, områdene som Elverum Fotball bruker på Restvold og elvebredden langs Restvold.

Hele dette området er en perle nesten midt i sentrum. På grunn av områdets kvaliteter har det mulighet til å utvikles til en unik integrerings og inkluderingsarena. Dette prosjektet er også et byutviklingsprosjekt og det gir oss anledning til å starte på en etterlengtet utvikling av elvebredden ned mot Glomma.

Når det gjelde driftsbudsjettet så vil jeg trekke frem tallet 31,1 millioner kroner. Dette er økningen i nye driftstiltak.

Til tross for at vi omstiller, til tross for at vi setter av betydelig på bunnlinja har vi altså råd til 31 millioner fordelt på 27 nye driftstiltak. Dette kommer innbyggerne direkte til gode i form av mer og bedre tjenester.

Av disse driftstiltakene vil jeg spesielt nevne at rusomsorgen styrkes med en stilling hos NAV og en stilling hos sektor for familie og helse. Jordmortjenesten styrkes, barnevernet styrkes, bemanningen på Vestly avlastningsbolig styrkes. Alt dette er tiltak som hjelper de som virkelig trenger det mest.

Når det gjelder skole så vet vi at det ligger betydelige investeringer inne på skolebygg. Det ligger også inne midler til fornyelse av lærebøker og videreutdanning av lærere.

Når det gjelder de endringene vi har gjort på rådmannens budsjett så kutter vi tilskuddet til Musikk i Hedmark med 160.000 i 2017. Vi mener det ikke er behov for dette da stiftelsen skal opphøre fra 01.01.17, og fylkeskommunen har tatt på seg kostnadene med å legge det ned.

Vi ønsker å gjennomføre et byutviklingsprosjekt på Sagtjernet. Badeplassen ved Sagtjernet er veldig fin fra naturens side, den ligger veldig sentralt til i Elverum og den blir brukt av mange mennesker – både unge og gamle.

Vi synes imidlertid at området også har stort potensial for forbedring. Dette kan for eksempel være i form av lekeapparater, sandvolleyballbane, mer sand og andre typer tiltak for å gjøre plassen mer attraktiv for Elverums befolkning.

Rådmannen får oppgaven med å utforme og gjennomføre prosjektet, og vi vil gjerne bli orientert undervegs.

Vi øker støtten til Namibia – foreningen. Vi ønsker å bidra til at denne viktige foreningen kan komme seg gjennom en krevende periode. Vi kan ikke garantere for deres økonomi – men vi kan bidra – og det er et ansvar vi kan og bør ta.

Dette er de endringsforslagene vi har på rådmannens budsjettforslag. På bunnlinja har vi 27.552.000 kroner i 2017. I sum over fireårsperioden har vi 89.959.000, altså rundt regnet 90 millioner kroner. Dette er penger på bok som gir oss fremtidig trygghet.

Budsjettet er ekspansivt, men samtidig er det også nøkternt. Vi bruker mye penger, men vi har også mye på bunnlinja. Pengene vi bruker går til mer og bedre tjenester for innbyggerne samtidig som vi sikrer en sunn kommuneøkonomi.

Dette er bærekraftig. Det vil styrke Elverum, og gjøre oss klare for fremtidig vekst. Aller viktigst er at dette budsjettet vil skape attraktivitet. Det vil gjøre oss attraktive for tilflytting. Det vil gi grobunn for verdiskaping og utvikling – og i neste omgang bedre tjenester.

Tilbake til det jeg begynte med. Kommunens hovedmål om å skape aktive, glade og friske innbyggere.

Jeg vil ta med et lite sitat av Abraham Lincoln som har sagt følgende: «De fleste mennesker er så lykkelige som de bestemmer seg for å være.»

Det er mye livsvisdom i dette utsagnet. Mye står på vår egen vilje. Kommunen kan legge til rette, men den enkelte innbyggers lykke og tilfredshet må til syvende og sist komme innenfra.

Men samtidig er det en fundamental misforståelse å tro at kommunen ikke er viktig. For mange kan kommunens tjenester utgjøre forskjellen på muligheter og stagnasjon, lys og mørke – ja nærmest liv og død.

Realiteten er at kommunen kan gi enkeltpersoner en lettere og bedre hverdag og fremtid. Så avgrenset og samtidig så formidabel er i realiteten vår oppgave som tjenesteyter.

Vårt budsjett vil gjøre oss i stand til å ivareta våre viktige oppgaver, og bringe oss nærmere vårt fremste mål som er å gi innbyggerne mer livskvalitet og en bedre fremtid.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: