Publisert av: Yngve Sætre | desember 12, 2016

Innlegg i formannskapet om budsjett og økonomiplan, 25.11.16


Rådhuset 04.08.15 (2)

Ordfører!

Elverum kommune har vært igjennom en krevende omstillingsprosess de siste tre. Det er svært gledelig å se at det begynner å bli bedre balanse mellom inntekter og kostnader, og at vi også begynner å få litt mer på bunnlinja. Dette gir oss trygghet for fremtiden.

Jeg vil nok engang poengtere at rådmannen har all grunn til å være stolt av den omstillingsjobben som hele organisasjonen har vært igjennom.

Samtidig er det på mange måter nå det begynner. I budsjettet vi nå foreslår skal det investeres ca. 1,5 milliarder i økonomiplanperioden. Det tilsvarer ca. en million kroner daglig de neste fire år.

Dette er helt nødvendige investeringer som vil møte fremtidige velferdsbehov i Elverum, men det koster. Netto lånegjeld er beregnet til å øke fra ca. 72.000 kroner pr. innbygger til ca. 100.000 ved utgangen av økonomiplanperioden.

Dette bare understreker en ting. Budsjettdisiplin, sterk økonomisk styring og nøkternhet er viktig for Elverum i den neste fireårsperioden, og dette vet både rådmannen og posisjonen meget godt.

Når det gjelder selve budsjettet som rådmannen har lagt frem inneholder dette mange gode tiltak. Jeg vil trekke frem noen få.

Helsehuset ligger inne med 407 millioner, og Ydalir skole ligger inne med 228 millioner. Dette er helt sentrale investeringer for vekst og velferd.

Jeg vil også trekke frem «Allaktivitetsarena v/ Elverum ungdomsskole» som ligger inne med 6,5 millioner. Formålet med dette er som kjent å oppgradere uteplassen ved Elverum ungdomsskole, områdene som Elverum Fotball bruker på Restvold og elvebredden langs Restvold. Hele dette området er en perle nesten midt i sentrum. Det er få byer som har slike arealer så sentralt.

Området betyr mye for mennesker i ulike aldre, med ulik fysikk og med ulik kulturell bakgrunn. På grunn av områdets kvaliteter har det mulighet til å utvikles til en unik integrerings og inkluderingsarena.

Dette prosjektet bør vi også se på som et byutviklingsprosjekt og – selv om det er et begrenset område – gir det oss endelig mulighet til å utvikle elvebredden mot Glomma som vi har lengtet etter å gjøre i årevis. På borgerlig side har vi store forhåpninger til dette prosjektet, og vi gleder oss til å se hva det kan utvikle seg til.

Når det gjelde driftstiltak så vil jeg trekke frem tallet 31,1 millioner. Dette er økningen i nye driftstiltak i kroner, noe som er verdt å merke seg. Til tross for at vi omstiller, til tross for at vi setter betydelig på bunnlinja har vi altså råd til 31 millioner fordelt på 27 nye driftstiltak.

Dette kommer innbyggerne direkte til gode i form av mer bedre tjenester.

Av disse driftstiltakene vil jeg spesielt trekke frem at rusomsorgen styrkes med 1 stilling hos NAV og en stilling hos sektor for familie og helse.

Jordmortjenesten styrkes, barnevernet styrkes, bemanningen på Vestly avlastningsbolig styrkes. Alt dette er tiltak som hjelper de som virkelig trenger det mest.

Når det gjelder skole så er det bra at det ligger inne midler til fornyelse av lærebøker og videreutdanning av lærere. Vi synes også det er riktig at det ligger inne midler til en egen LEAN – koordinator.

Som jeg var inne på i starten så er omstillingen ikke over. De store investeringene kommer i den neste fireårsperioden. Vi er helt avhengig av å stadig forbedre oss. Da må vi også ha ressursene til å gjøre det. Vi tror en slik koordinator i stor grad vil finansiere seg selv i det lange løp.

Når det gjelder de endringene vi har gjort på rådmannens budsjett er det følgende:

Vi kutter tilskuddet til Musikk i Hedmark med 160.000 i 2017 da det slik vi har vurdert det ikke er behov for dette da stiftelsen skal opphøre fra 01.01.17, og fylkeskommunen har tatt på seg kostnadene med å legge det ned.

Vi ønsker å gjennomføre et byutviklingsprosjekt på Sagtjernet. Badeplassen ved Sagtjernet er veldig fin fra naturens side, den ligger veldig sentralt til i Elverum og den blir brukt av mange mennesker – både unge og gamle.

Vi synes imidlertid at området også har stort potensial for forbedring. Dette kan for eksempel være i form av lekeapparater, sandvolleyballbane, mer sand og andre typer tiltak for å gjøre plassen mer attraktiv for Elverums befolkning i alle aldre. Rådmannen får oppgaven med å utforme og gjennomføre prosjektet, men vil vi gjerne bli orientert undervegs.

Vi øker støtten til Namibia – foreningen da de er i en vanskelig periode. Det er veldig veldig synd hvis foreningen skulle bli lagt ned, og det må vi for all del håpe at ikke skjer. Samtidig kan vi ikke gå inn og garantere for økonomien til foreningen, men vi kan bidra litt mer slik at de kommer seg gjennom en vanskelig periode. Det ansvaret skal vi ta. Jeg tror også det er et poeng her at kommunen går i dialog med foreningen med sikte på å bidra til løsninger.

Dette var de endringsforslagene vi hadde på rådmannens budsjettforslag.

Til slutt så vil jeg si at alle fem samarbeidspartiene står bak budsjettet selv om bare tre av oss her i dag er forslagsstillere. Det er også mulig at vi gjør endringer frem til budsjettet skal behandles i kommunestyret, men det er også godt mulig at det ikke blir noen endringer.

På bunnlinja har vi 27.552.000 kroner i 2017. I sum over fireårsperioden har vi 89.959.000, altså rundt regnet 90 millioner kroner. Dette er på linje med rådmannens opplegg.

Poenget er, ordfører, at budsjettet er ekspansivt, men samtidig nøkternt, det brukes mye penger, men ikke for mye. Og pengene vi bruker går til mer og bedre tjenester for innbyggerne samtidig som vi sikrer en sunn kommuneøkonomi.

Dette er bærekraftig. Det vil styrke Elverum, og gjøre oss klare for fremtidig vekst.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: