Posts Tagged ‘sunn kommuneøkonomi’

Elverum kommune må tenke nytt og prioritere

Posted by: Yngve Sætre on januar 30, 2022

Innlegg i kommunestyret 15.12.16 om budsjett og økonomiplan

Posted by: Yngve Sætre on desember 21, 2016