Publisert av: Yngve Sætre | desember 7, 2016

Budsjettframlegg i komite for økonomi og eiendom, 06.12.16


Rådhuset, august 2015

Jeg hadde gleden av å presentere opposisjonens alternative budsjett for Hedmark fylkeskommune i komiteen for økonomi og eiendom den 6. desember. Her kan lese innlegget mitt:

Komiteleder!

Jeg skal legge frem det alternative budsjettet til Venstre, Pensjonistpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

Vi har også i år laget et fellesbudsjett basert på våre verdier og vår felles oppfatning av hva som er Hedmark sine største muligheter og utfordringer. Vi har tatt utgangspunkt i fylkesrådets budsjettforslag. Vi har forsterket dette på våre satsingsområder og tilpasset det til vår politikk.

Vårt hovedmål er at det skal være attraktivt å bo og jobbe i hele Hedmark. Det skal vi sikre gjennom et godt utdanningsløp, god infrastruktur og ved å være et næringsvennlig fylke som satser på befolkningsvekst. Dette er en fellesnevner i alle de konkrete tiltakene våre.

Budsjettet vårt hviler også på en erkjennelse av at vi står overfor viktige oppgaver og vegvalg i tiden fremover. På fylkesnivå handler det i stor grad om at vi ikke har ønsket befolkningsvekst, og at vi også sliter med veksten i arbeidsplasser i privat sektor, selv om vi ser tegn til bedring.

På nasjonalt og globalt nivå er klimaendringene vår tids store utfordring. Vårt budsjett søker å møte disse utfordringene på en mer offensiv måte enn fylkesrådets budsjett.

Vi har derfor en sterk satsing på tiltak som fremmer attraktivitet. Vi har satsing på kunnskap og skole, vi styrker kultursektoren og vi forsterker det grønne skiftet i Hedmark ved å bevilge mer penger til miljø og klimatiltak.

Så vil jeg også understreke at mer penger ikke alltid er løsningen, og i mange tilfeller er det ikke fylkeskommunale tiltak som er løsningen på fylkets utfordringer. Men fylkeskommunen kan påvirke utviklingen, og det er meget viktig at retningen det påvirkes i er riktig.

Vi mener en sterkere satsing på attraktivitet, kunnskap, miljø og klima er riktig retning for Hedmark.

Så skal jeg gå over til å presentere et utvalg av tall og konkete satsinger i vårt budsjett. Innenfor utdanningsområdet har vi en styrking av driftsbudsjettet med 6,8 millioner kroner i 2017.

Blant annet vil vi sette i gang et forsøksprosjekt med linje rettet mot forskning, innovasjon og næringsetablering ved enkelte videregående skoler. Dette foreslår vi 1 million kroner til.

Videre så vil vi bruke 1 million kroner for å bidra til å gjennomføre obligatorisk skolelederutdanning for ledere ved alle skoler.

Dessuten styrker vi arbeidet med å forebygge og lindre psykiske lidelser blant unge i skolen med 1 million kroner. Vi øker også driftsmidlene til Sønsterud med 500.000 slik at de kan disponere en hogstmaskin.

Innenfor miljø og klima har vi en rekke tiltak for å trekke Hedmark sterkere inn i det grønne skiftet.

Vi bevilger 2,2 millioner til ENØK – tiltak i private næringsbygg og husholdninger, vi bevilger en million for å bidra til utbygging av pumpenett for alternative drivstoff, og vi øker støtten til Green Drive Region med en million kroner. Dette er et prosjekt som jobber for en fossilfri bilpark.

Vi vil også bevilge 1,6 millioner til et arbeid for at Hedmark skal bli ledende i Norge på bioenergi og vi vil styrke miljøovervåkingen av Mjøsa med en million kroner.

Innenfor kultur så øker vi budsjettet med fire millioner kroner totalt.

Hovedpunkter på dette området er en styrking av avdelingen for fotografisk dokumentasjon på Anno Domkirkeodden med en million kroner,  og vi styrker fylkenes museer, arkiv og bibliotek med fokus på bedre digitale løsninger med en million kroner.

Vi bevilger også 500.000 til en utredning av et nytt kultursenter på Munchs fødested på Løten og vi øker bevilgningen til Innlandets symfoniorkester med 400.000 kroner.

Så vil jeg si litt om vår satsing på samferdsel. Der har vi lagt inn fire millioner i en styrking på universell utforming av holdeplasser i kollektivtrafikken. Vi har lagt inn 8 millioner til bygging av eget sykkelfelt ved gjennomføring av vegprosjekter og vi bevilger 20 millioner til oppstart av prosjekt Fv. 653 Femundsenden – Elgå.

Innenfor næringsliv og innovasjon så styrker vi satsingen på bioøkonomi med to millioner kroner. Vi bevilger også en million kroner til flere lærlingeplasser hos lokale bedrifter.

Jeg vil også trekke frem at vi vil gjenopprette tannlegevaktordningen. Denne ble lagt ned i 2015, men vi ønsker å gjenopprette den da vi mener det er behov for denne ordningen i vårt langstrakte og store fylke. Vi bevilger 800.000 til dette.

For å balansere budsjettet har vi flere ulike inndekningsforslag slik at vi samlet sett har samme totalramme på driftsbudsjettet som i fylkesrådets budsjett. Vi ligger også ganske likt på investeringer, det er kun 5 millioner mer i investeringer i vårt budsjett.

Samlet sett så mener vi at vårt budsjett viser en klar retning som tar tak i fylkets hovedutfordringer og vår tids store globale utfordring innen klima.

Dessuten erkjenner vi at vi må skape for å kunne dele – og det er lettere å skape noe hvis vi har optimisme og attraktivitet.

Derfor er det helt sentralt at vi klarer å gjøre det attraktivt å bo og jobbe i vårt fylke.

Vårt budsjett representerer et alternativ for Hedmark.

Vi vil spisse fylkeskommunens virksomhet mot de store utfordringene i Hedmark.

Vårt budsjett ruster oss for fremtiden, og det vil styrke fylkeskommunens tjenester for innbyggerne i hele Hedmark.

Takk!

 

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: