Posts Tagged ‘budsjettdisiplin’

Innlegg i formannskapet om budsjett og økonomiplan, 25.11.16

Posted by: Yngve Sætre on desember 12, 2016

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport for 2. tertial 2016

Posted by: Yngve Sætre on oktober 27, 2016