Publisert av: Yngve Sætre | april 21, 2015

Ja til konkurranseutsetting


lite bilde RomaDebatten om konkurranseutsetting av sykehjem i Elverum har vært preget av gode intensjoner, men også av myter, antagelser og direkte feil. Derfor er det bra at rådmannen nå har levert sin anbefaling, hvor det gis en god og fyldig redegjørelse for realitetene i saken. Det er fire argumenter som har vært avgjørende for at Elverum Høyre sier ja til konkurranseutsetting av to sykehjem i Elverum.

Det første og viktigste er kvalitet. Ved konkurranseutsetting kan kommunen sette tydelige kvalitetsmål. Vi kan kontrollere og gi sanksjoner dersom kvaliteten ikke holder mål som beskrevet i kontrakt. Konkurranseutsetting gir dermed bedre muligheten til å fremme kvalitet i tjenestene. Rådmannen legger også til grunn at kvaliteten skal bli bedre eller like god som i dag. Dette synet støttes av forskning. En undersøkelse på oppdrag av NHO service i 2013 viste at de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo hadde høyere kvalitet enn de kommunale.

For det andre kan Elverum kommune spare 12-15 millioner kroner hvert år ved å gjennomføre konkurranseutsetting på Jotunhaugen og Lyngholtet sykehjem. Dette er et betydelig beløp. Elverum kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og vi må snu hver stein for å finne penger. I denne situasjonen kan vi ikke se bort fra en så stor innsparing.

Det tredje forholdet gjelder lønns- og pensjonsvilkår til de ansatte. Det har blitt hevdet at konkurranseutsetting gir dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Det er en myte det ikke finnes belegg for. Dette bekreftes av rådmannen i saksutredningen. Torbjørn Furulund i NHO Service går enda lenger i en kronikk i Østlendingen 30. mars. Der hevdes det at pensjonsutbetalingene i privat sektor blir betydelig høyere for de som arbeider til de er 67 år – noe som er et mål i norsk arbeidslivspolitikk.

Det fjerde momentet som Høyre vektlegger er at forholdene ligger meget godt til rette for konkurranseutsetting av sykehjem i Elverum. Dette fordi vi har to små sykehjem som ligger slik til at de kan driftes som en enhet. Det gjør det interessant for private aktører å levere inn anbud. Dessuten har kommunen allerede et tjenestekontor, som med noen justeringer kan ta oppgaven med å gjennomføre konkurransen og følge opp kontrakt og kvalitet.

Det viktigste for Høyre i denne saken er kvaliteten på tjenestene. Konkurranseutsetting betyr at vi kan sette større fokus på kvalitet, noe som vil komme brukerne til del gjennom gode tjenester. Det er også viktig å påpeke at det er kommunen som har det øverste ansvaret for tjenestene, selv om de utføres av en privat aktør. Med konkurranseutsetting kan kommunen ivareta dette ansvaret på en bedre måte ved å rendyrke rollen som bestiller og kontrollør av tjenestene.

Høyres konklusjon må ses i lys av Elverum kommunes økonomiske situasjon. Vi er nødt til å kutte driftsbudsjettet med ca. 60 millioner kroner årlig. Sier vi nei til å spare 12 – 15 millioner kroner årlig på konkurranseutsetting må vi kutte et annet sted i budsjettet. Det betyr at vi må avvikle eller redusere andre tjenester med de negative konsekvenser dette har. Det er de harde realiteter i tider med økonomisk innstramming.

Samfunnet er i konstant endring. Det gjelder også kommunens tjenester. Noen endringer smerter, mens andre gir forbedringer. Noen endringer er vi redde for, mens andre ønsker vi velkommen. Selv om konkurranseutsetting er nytt og ukjent, er det ingen grunn til å være skeptisk. Konkurranseutsetting gir minst like gode tjenester, og kommunen har uansett ansvaret. En hånd med privat arbeidsgiver er like varm og støttende som en hånd med kommunal arbeidsgiver. Jeg håper kommunestyret tar dette innover seg når saken skal behandles 29. april.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: