Publisert av: Yngve Sætre | februar 4, 2023

Budsjettframlegg i kommunestyret 15.12.22


Ordfører!

Elverum kommune har lenge hatt en krevende økonomi med små marginer. Det er nødvendig å tenke nytt. Vi må prioritere kommunens kjerneoppgaver og de som trenger det mest. Dette har vært hovedprioriteringene for Høyre i årets budsjett. Jeg vil nå gå igjennom Høyres endringsforslag.

Inntekter
I1
Vi sier klart nei til å innføre parkeringsavgift i sentrum, noe som gir mindre inntekter på 2 millioner i 2023 og nesten 4 millioner kroner årlig i resten av økonomiplanperioden, sammenlignet med kommunedirektørens forslag.

Vi vil minne om at inntektene ved å innføre avgiftsparkering er høyst usikre. Det viktigste argumentet for å si nei til parkeringsavgift er likevel at dette vil gi Elverums befolkning og besøkende ytterligere en utgift i en tid hvor det er det siste de trenger.

Utgifter
På utgiftssiden har Høyre en rekke forslag til endringer. Jeg tar de i rekkefølge slik de står i forslaget.

U1
Vi vil legge ned Sørskogbygda skole fra august 2023, noe som gir en innsparing på 1,5 millioner i 2023 og 3,7 millioner årlig i resten av fireårsperioden.

Hovedgrunnen til dette er det synkende elevtallet i Elverumsskolen som gjør at vi får en overkapasitet på flere hundre elevplasser om få år. Vi vil bruke mindre penger på skolebygg og mer på skolens innhold, og da må vi endre skolestrukturen.

U2
Vi har lagt inn midler til en ny legestilling på helsestasjon og institusjon. Dette er i tråd med ønsket fra kommunedirektøren, og vi mener det er sterke grunner for å opprette en slik ny stilling.

En viktig grunn er at man med dagens ressurser ikke rekker å gjennomføre legeundersøkelse av alle skolebarn ved skolestart eller i løpet av det første skoleåret.

U3
Vi har også lagt inn en million kroner til innkjøp av læremidler i skolen med vekt på skolebøker. Vi har gjort mye på digitale læremidler i Elverum, men det er fremdeles viktig med fysiske lærebøker og på det området er det stort behov for utskiftning.

U4
Vi i Høyre synes det er merkverdig at kommunedirektøren har foreslått å avvikle prosjektet med Rask psykisk helsehjelp. I årsberetningen for 2021 går frem at det har vært en økning i antall henvendelser knyttet til rus og helse i Elverum.

Folkehelseprofilen viser også at Elverum har en større andel psykiske lidelser og symptomer i befolkningen enn i fylket og landet forøvrig. Etter Høyres mening er det helt feil å legge ned Rask psykisk helsehjelp, og vi har lagt inn midler til fortsatt drift av dette viktige tiltaket.

U5
Høyre vil også videreføre GRIP – prosjektet. Dette er ett av tiltakene vi har lagt inn etter behandlingen i formannskapet. Argumentasjonen rundt dette er litt det samme som med rask psykisk helsehjelp. Det er et økende behov og vi bør ikke kutte et slik tilbud til sårbare grupper.

U6
Vi vil utrede konkurranseutsetting av teknisk sektor til 200.000 kroner i 2023. Undersøkelser viser at danske kommuner har hatt besparelser på om lag 10 prosent ved å konkurranseutsette, mens konkurransetilsynet har gjort undersøkelser som viser at besparelsene ligger i snitt på 20%. Vi mener vi er nøkterne når vi legger oss på tre millioner i årlige besparelser.

U8 til U12
Dette gjelder enkeltbeløp i 2023. I tråd med hva Høyre har tatt opp tidligere vil vi sette i gang et forprosjekt når det gjelder solceller på kommunale bygninger.

Vi vil også utrede organiseringen av kommuneskogen. Vi er ikke overbevist om at kommunalt foretak er den ideelle organiseringen, og vi vil vurdere andre organisasjonsformer for å få en bedre ressursutnyttelse.

Vi vil også innføre meråpent bibliotek som er et konsept med bibliotek som i praksis er døgnåpent for de som har fått tilgang til dette.

I tillegg gir vi også støtte til Folkehjelpen i Norge med 25.000 kroner, og til Elverum Røde Kors med 25.000 kroner. Vi er inne i krevende økonomiske tider og vi vil vise at vi setter pris på de organisasjonene som legger ned en innsats for de som har de vanskeligst.

Investeringer
Inv 1
Dette gjelder Rådhusplassen som vi ikke vil bruke midler på nå. Dette frigjør fem millioner kroner til disposisjonsfondet, noe som også er synliggjort på første side i vårt forslag.

Inv. 2
Så lenge jeg har vært med i Elverumspolitikken har vi snakket om behovet for å rehabilitere Hanstad skole. Nå har skoleutredningen og vedtaket i kommunestyret i praksis konkludert med at Hanstad skole ikke skal legges ned. Det er også avklart at ungdomsskoledelen skal flyttes.

Derfor er tiden nå overmoden for å sette i gang med rehabilitering. Høyre vil bruke 75 millioner kroner på dette med start med planlegging i 2024, og gjennomføring av rehabilitering i 2025 og 2026.

Inv. 3, 4 og 5
Høyre vil ikke investere i kirkestue i Nordskogbygda og derfor kan vi også selge Kirkeby skole. I tråd med vedtaket i kommunestyret i november har vi også lagt inn redusert investering på den gamle helsestasjonen. Det siste tiltaket er 1,3 millioner i redusert investering som følge av at vi ikke innfører avgiftsparkering.

Oppsummering
Oppsummert vil jeg trekke frem noe av det som skiller Høyres budsjett fra de andre forslagene som ble lagt frem i formannskapet.

Et sentralt tiltak for oss er at vi har lagt inn 75 millioner til oppgradering av Hanstad skole. Jeg tror vi må erkjenne at det er grenser for hvor lenge det kan skure og gå før vi gjør en større rehabilitering på Hanstad.

Dette er ikke et behov som kommer til å forsvinne av seg selv. Tvert imot, dette behovet kommer til å øke hvis vi venter enda lenger.

Ellers mener jeg det er verdt å merke seg at vi har funnet penger til en ekstra legestilling. Dette er også et behov som ikke blir borte selv om vi snur hodet den andre vegen.
Vi har også viktige enkelttiltak når det gjelder solceller på kommunale bygninger, meråpent bibliotek, en million til skolebøker og støtte til frivillige organisasjoner som skiller oss fra de andre budsjettene. Disse tiltakene styrker våre tjenester til innbyggerne, og forbereder oss for fremtiden.

Høyres budsjett viser at vi til tross for en krevende økonomi får til mye når vi tør å prioritere og tenke fremover.

På bunnlinja har vi 14,5 millioner i pluss de neste fire år. Vi skulle gjerne hatt mer, men vi går i pluss og vi evner å sette av noe på fond.

For å si det som Jan P. Syse: «Selv det enkleste overskudd er bedre enn det mest raffinerte underskudd.»

Mitt og Høyres håp for den kommende fireårsperioden er at kommunestyret evner å løfte seg, ta ansvar, og prioritere det som er viktigst for innbyggerne.

Alt tyder på at både Elverum og landet som helhet går inn i mer krevende økonomiske tider i takt med endring i demografi og oljeinntekter. Men vi har fremdeles et handlingsrom!
Et godt ordtak sier at tiden for å reparere taket er når sola skinner.

For å fortsette den tankegangen kan vi trygt si at sola fremdeles skinner i Elverum, men vi må benytte de neste årene godt til å forberede oss på mer ruskete vær og krevende tider.

Det haster med å gjøre de viktige tiltakene og de rette valgene for fremtiden. Dette til det beste for Elverums innbyggere.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: