Publisert av: Yngve Sætre | desember 16, 2021

Innlegg i kommunestyret 15.12.21 om budsjett og økonomiplan 2022 – 2025


Ordfører!

Jeg vil først si at utgangspunktet for årets politiske budsjettjobbing har vært spesielt da rådmannens utgangspunkt i forslaget vi fikk den 2. november var et budsjett med krevende økonomiske tiltak med 17.000 kroner i reserver på bunnlinja.

Det er liten tvil om at Elverum kommunes økonomi er svært anstrengt. Samtidig gjør dette at kommunestyret i større grad blir tvunget til nytenkning og til prioritering.

Fra Høyres side mener vi at det ikke er nok å tenke nytt, vi må også handle i form av nye tiltak som gir en positiv effekt. I tillegg må vi også prioritere.

Som valgt av folket til å forvalte offentlige midler på vegne av fellesskapet er det vår oppgave å gjennomføre krevende endringer og å prioritere.

I Høyres budsjett har vi gjort begge deler. Vi setter inn tiltak for å bedre økonomien samtidig som vi prioriterer.

I vårt budsjett er vår hovedprioritet det vi mener er kommunens viktige oppgave nemlig å ivareta de kommende generasjoner. Vi har derfor en betydelig satsing på skole og skolens innhold i vårt budsjett.

Jeg vil nå ta en gjennomgang av de endringene vi har gjort i kommunedirektørens budsjett.

På inntektssiden har vi tatt ut den foreslåtte parkeringsavgiften da vi er klart imot å innføre dette i sentrum. Parkeringsavgift er noe som næringsliv og innbyggere ikke ønsker.

Vi mener også dette handler om å skape et attraktivt sentrum og å tiltrekke seg innbyggere og besøkende. Vi bør gjøre det lettvint og attraktivt å komme til Elverum og da er parkeringsavgift feil medisin.

På utgiftssiden har vi hele 12 endringer sammenliknet med kommunedirektørens budsjett.

Vi har fjernet de ekstra midlene på kr. 500.000 årlig som rådmannen vil gi til HMS og juridiske tjenester. Her mener vi også at NAV har ordninger som kan bidra.

Vi synes uansett det er feil å budsjettere med at vi trenger juridisk hjelp i arbeidsrettssaker. Vi bør heller ha som mål å hindre at slike saker oppstår. Dersom det kommer uforutsette utgifter på dette området bør vi ha reserver som vi kan bruke til slike.

Vi har lagt inn midler til fontene i Glomma med kr. 55.000 årlig. Vi mener dette er bra for attraktivitet og trivsel i byen vår, og vi ønsker å skape forutsigbarhet rundt dette bytiltaket.

Vi har lagt inn kr. 500.000 årlig til skolebøker slik det var ønsket fra faglig hold. Dette mener vi er viktig for elever i Elverumsskolen og noe som gir økt læringsutbytte.

Det var også et ønske om ekstra leseressurser. Vi har også prioritert dette med 1,5 millioner kroner årlig. Dette er altså en stor satsing fra vår side. Vi gjør dette fordi det å lære seg å lese er nøkkelen til så mye mer. Det er avgjørende for å tilegne seg kunnskap også på andre områder. Derfor er dette tiltaket svært viktig.

Høyre er opptatt av å tenke nytt både når det gjelder organisering og struktur og vi vil gjøre dette i samarbeid med private aktører der det er mulig. Derfor vil vi bruke 200.000 kroner på å utrede konkurranseutsetting av teknisk sektor i 2022.

I 2023 vil vi gjennomføre konkurranseutsetting av teknisk sektor. Vi mener det vil kunne gi en innsparing på tre millioner kroner årlig.

Vi vet at elevtallet i Elverumsskolen går betydelig ned. Den faktiske situasjonen er at vi har om lag 450 ledige elevplasser i Elverumsskolen. Prognosene viser at vi vil ha om lag 700 ledige plasser i 2025.

Det medfører at vi må gjøre endringer, og det er viktig å huske at kommunedirektøren flere ganger nettopp har foreslått å gjøre endringer i struktur slik at vi kan bruke mer på skolens innhold. På bakgrunn av dette vil vi legge ned Sørskogbygda skole fra august 2022.

Høyre vil gjeninnføre sommeråpne barnehager i Elverum på linje med det tilbudet vi hadde tidligere. Vi vil bevilge kr. 315.000 til dette årlig.

At vi har barnehagetilbud om sommeren mener vi er helt påkrevet i en kommune med mange turnusarbeidere, forsvarsansatte og pendlere. Vi vil gjeninnføre dette tilbudet fra sommeren 2022.

Møteplassen har ikke fått indeksregulert tilskuddet sitt til tross for at avtalen med kommunen sier at det skal gjøres. Vi mener at kommunen må holde det de lover og legger derfor inn kr. 140.000 årlig ekstra til Møteplassen for å styrke deres aktiviteter.

Frivilligheten i Elverum er en stor ressurs som gjør en gedigen innsats hver dag hele året. Vi vil bidra til å styrke frivillig sektor og har lagt inn kr. 100.000 årlig til som et ekstra tilskudd til lag og foreninger.

Vi har også lagt inn en økning på kr. 100.000 årlig til idrettsrådet, i tråd med foregående punkt da selvsagt også idretten er en svært viktig del av frivilligheten i Elverum.

Veterankorpset har fått en betydelig økning i husleie i Terningen Arena. Vi har lagt inn en støtte til de på 40.000 i 2022 slik at de kan opprettholde sin aktivitet.

Så går jeg over til Høyres investeringer. Vi trenger ikke kjøpe anleggsmaskiner da vi vil konkurranseutsette teknisk sektor. Så vi tar ut denne investeringen på totalt 8 millioner kroner i fireårsperioden.

Å skulle bygge et eget røykeskur ved Helsehuset synes vi gir et veldig rart og dårlig signal i Folkehelsebyen Elverum. Vi synes også det er merkelig, og på grensen til umusikalsk, at rådmannen i det hele tatt foreslår dette. Denne investeringen på kr. 150.000 kutter vi ut.

Vi slipper å investere i parkeringsautomater når vi ikke skal ha avgiftsparkering. Denne investeringen på 1,3 millioner kroner tar vi ut.

Vi har budsjettert med 3 millioner kroner i salg av Sørskogbygda skole. Det mener vi er mulig og få og det bidrar positivt i vårt budsjett.

Så har vi lagt inn en stor investering på 150 millioner kroner. Det er rehabilitering av Hanstad skole som vi har lagt inn i 2024 og 2025. Denne investeringen er nødvendig. Vi mener dette er en viktig prioritering som viser med tydelighet at vi satser på Elverumsskolen og elevene.

Vedlikehold av Elverum hovedkirke er helt nødvendig, det tro jeg de fleste er enige om. Vi har lagt inn dette med 12 millioner kroner fordelt på 2023 og 2024.

Kirka har stått der i generasjoner og vi kan ikke være bekjent av at veggene i kirka råtner på vår vakt. Dette er noe vi derfor vil prioritere.

Til sist så utsetter vi bygging av dagsturhytte med ett år. Vi mener fremdeles dette er et godt tiltak, men vi mener det er fullt forsvarlig å vente et år med dette.

Oppsummert så er budsjettforslaget preget av nytenkning og ansvarlighet og vi tør å prioritere.

Hovedsatsingen er barn og unge og skole. Vi vil bruke mer penger på skolens innhold til elevenes beste.

Våre tiltak vil gi konkret betydning for elevenes hverdag ved at det blir en sterkere satsing på lesing og skolebøker. Dessuten mener vi at Hanstad skole ikke er noe som vi ikke kan overse. Den investeringen må vi ta.

Så har det også vært viktig for Høyre at vi skulle få betydelig mer i reserve på bunnlinja enn det var i kommunedirektørens forslag.

Vi har derfor 5,1 millioner i reserver i 2022 og dette tallet øker til 15,4 millioner i 2025.

Høyres budsjett viser økonomiske ansvarlighet, og det er det eneste riktige med den krevende økonomiske situasjonen for kommunen.

Takk!

Reklame

Svar

  1. Til:
    «Vi slipper å investere i parkeringsautomater når vi ikke skal ha avgiftsparkering. Denne investeringen på 1,3 millioner kroner tar vi ut.»
    Dette høyrest bra ut! Kontakt Ullensvang Høgre og hausta erfaring frå AP-styrde Odda. Eit reint tapsprosjekt!

    • Hei, Ole! Takk for innspill. Jeg skal huske det med Odda hvis dette kommer opp igjen. Heldigvis var det flere partier som tenkte som oss, så derfor er det fortsatt mulig å parkere gratis i Elverum! Hilsen Yngve


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: