Archive for 8. desember 2021

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om omorganisering av skolesektoren

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om tilstandsrapport for grunnskolen

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Skog – en viktig del av klimaløsningen!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Høyre får fart på Norge!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Høyre vil ha lavere skatt for folk flest!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Skolen skal gi muligheter for alle!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Vi trenger flere i arbeid!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021

Ja til fritt behandlingsvalg!

Posted by: Yngve Sætre on desember 8, 2021