Publisert av: Yngve Sætre | september 6, 2020

Innlegg i kommunestyret 26.08.20 om tilstandsrapport for grunnskolen 2019 – 2020


Ordfører!

Betydningen av skole kan ikke overvurderes. Å gi neste generasjoner kunnskap og kompetanse er en kjerneoppgave for vårt samfunn. Svikter vi får det store negative konsekvenser på mange områder.

Lykkes vi kan vi løfte en generasjon elverumsinger til bedre og rikere liv. Derfor er denne tilstandsrapporten en av de aller viktigste rapportene vi behandler i løpet av et år.

Først vil jeg si at resultatene er gjennomgående gode. Vi fortsetter den fine trenden vi har hatt de siste årene.

På de nasjonale prøvene er vi hovedsakelig bedre eller på landsgjennomsnittet, men vi har fortsatt et forbedringspotensial på 8. trinn som vi skal være bevisste på.

Grunnskolepoengene er fortsatt 42,5 og er nå 0,6 bedre enn landsgjennomsnittet. Det er det grunn til å være stolt over.

Så over til noen momenter som til en viss grad bekymrer og som i høy grad er spørsmål om ressurser og prioriteringer.

Vi har fortsatt en veg å gå når det gjelder digital kompetanse, nærmer bestemt så bør vi få full dekning med nettbrett også på småtrinnet. Dette handler om politiske prioriteringer for at Elverum skal være i front på et viktig område.

Behovet på dette området skisseres til 2 millioner kroner. Dette må vi ta med oss inn i budsjettprosessen.

Når det gjelder kompetansekravene så ha vi en plan om å videreutdanne 25 lærere hvert år. Forrige skoleår var det 16 lærere som tok videreutdanning og dette året er det 19.

Vi ligger dermed etter skjema, og kan komme til å mangle nødvendig kompetanse i 2025.

Dette handler også om både politiske og faglige prioriteringer og er noe vi må følge opp fremover. Vi må stimulere til og legge til rette for at flere lærere videreutdanner seg.

Det siste og på mange måter det største spørsmålet er elevtallsutviklingen og skolestrukturen.

Vi ligger an til en total elevnedgang på 10 prosent frem mot 2025, og slik det ser ut nå vil det medføre en ledig kapasitet på om lag 950 elevplasser i 2025 med dagens skolestruktur.

For fem eller ti år siden hadde en slik prognose fremstått som helt urealistisk for de aller fleste i denne salen. Nå står vi her og vi må håndtere dette selv om det er krevende.

For meg så fremstår det nesten som utenkelig at vi skal ha så stor overkapasitet over tid.

For det første fordi det er dyrt og gir dårlig utnyttelse av ressursene, og for det andre fordi det er en feil prioritering å ha så stor kapasitet når vi kjenner ressursbehovet i andre deler av kommunal sektor.

Dette er åpenbart et politisk spørsmål hvor det vil melde seg behov for politiske prioriteringer. Som jeg sa til Østlendingen for noen dager siden så er dette en diskusjon som må komme og som vi må ta.

Oppsummert så går skolen i Elverum i riktig retning og resultatene er gode. Vi må nå fortsette den gode utviklingen.

De største utfordringene våre slik jeg ser det er innenfor IT, kompetansekrav for lærere og skolestruktur.

Her må det komme en politisk debatt og den har vi tenkt å delta aktivt i fra Høyre sin side.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: