Publisert av: Yngve Sætre | oktober 31, 2019

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om innspill til langtidsplan for forsvaret


Yngve Sætre brosjyre 2019

Ordfører!

Forsvarssjefens fagmilitære råd og langtidsplanen for forsvaret er viktig for NATO, Norge og Sør – Østerdalen.

Det er verdt å merke seg følgende setninger i Forsvarssjefens råd:

«Den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig forverret siden 2014. Nordområdene er igjen arena for stormaktsrivalisering. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, og vi utfordres på flere områder allerede i fredstid.»

Dette er sterke ord fra Forsvarssjefen som vi må ta på alvor. Den endrede sikkerhetssituasjonen er også bakgrunnen for at regjeringen har økt forsvarsbudsjettene hvert år siden 2013.

Siden 2017 har forsvaret blitt styrket med over 8 milliarder kroner.

I sitt fagmilitære råd kommer forsvarssjefen med fire ulike scenarier A,B,C og D, hvorav han anbefaler scenario A.

Dette alternativet innebærer en betydelig økning i forsvarsbudsjettet tilsvarende 25 milliarder kroner innen 2028.

Om dette er realistisk eller ikke skal ikke jeg spekulere i, men vi bør ta innover oss at det endrede trusselbildet må innebære en betydelig økning i forsvarsbudsjettene i årene fremover.

Et annet moment som taler for dette er målsetningen om at vi skal ivareta våre NATO – forpliktelser og komme opp på et nivå hvor forsvarsbudsjettet utgjør 2% av BNP.

Dette er et mål Høyre stiller seg fullt og helt bak.

For øvrig er det viktig å merke seg hva Forsvarssjefen i sitt råd sier om Terningmoens fremtid. Jeg siterer:

«Enkelte baser videreutvikles og tilpasses, avhengig av strukturalternativ. Særlig gjelder dette Terningmoen som videreutvikles til å bli hovedsete for rekruttutdanningen til Hæren og Heimevernet.»

Dette rådet er veldig gledelig og det gir åpenbart positive signaler om Terningmoens fremtid.

Når de gjelder våre innspill til langtidsplanen som her foreslås er disse i hovedsak gode og riktige.

Det politisk mest betydningsfulle er det kraftige signalet vi sender om at vi støtter etablering av en ny brigade i Sør-Norge, og at denne bør lokaliseres til Østerdalen Garnison.

Det er ingen tvil om at dette er et stort tiltak som vil innebære en betydelig økning i aktivitet og antall soldater i vårt område.

Jeg mener det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen slår fast en gang for alle at det er realistisk og nødvendig å etablere en ny brigade i Sør – Norge.

Faktisk ligger en ny brigade inne både i hans alternativ A og B, hvorav det altså er alternativ A som er anbefalt.

Et så klart råd om å opprette en ny brigade kan ikke overses og bør hensyntas i det videre politiske arbeidet på sentralt nivå.

I denne prosessen bør vi alle påvirke våre ulike politiske partier sentralt til å støtte opp under en ny brigade i Sør.

Som sagt er høringsinnspillet godt, og det eneste jeg savner er en utdyping og konkretisering av hvordan de tre leirene Rena, Terningmoen og Haslemoen i fremtiden kan utfylle og støtte opp om hverandre i en ny brigade.

Dette er viktig da vi bør søke å fremheve våre samlede regionale og militære fortrinn i diskusjonen om en ny Brigade Sør.

Selv om dette med fordel kunne vært utdypet i høringsuttalelsen kommer jeg likevel ikke med noen endringsforslag rundt dette.

Den viktigste konklusjonen er at trusselbildet er forverret og forsvaret må styrkes.

Et sentralt virkemiddel i den forbindelse er å etablere en brigade i Sør Norge, lokalisert til Østerdalen Garnison.

Jeg håper alle i denne sal kan støtte denne høringsuttalelsen slik at vi gir et unisont signal om at vi ønsker en styrking av forsvaret og en brigade i Sør.

Det er viktig for landets forsvar.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: