Publisert av: Yngve Sætre | april 6, 2019

Siste ord er ikke sagt om Grindheim


Rådhuset august 2015 - alvorlig

13. februar tok kommunestyret i Elverum en uklok beslutning i en omstridt sak. Kommunestyret vedtok å legge ned midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen Grindheim på Skansen i Elverum. Dette er i praksis det samme som vern. Både søknadspliktige og ikke – søknadspliktige tiltak blir forbudt. Kommunestyret vedtok også at det skal utredes om et større område på Vestad skal reguleres til bevaring. Begge sakene ble vedtatt mot 13 stemmer fra Høyre, FrP og Arnfinn Uthus (Sp).

Saker om vern og bevaring av gamle bygninger og naturområder er ikke enkle. Som i all politikk er det ulike hensyn som må veies opp mot hverandre. Den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt har sagt følgende: «Conservation means development as much as it does protection.» Dette er et godt utgangspunkt i diskusjonen om vekst og vern. Bevaring handler ikke bare om å verne, det handler også om å tillate utvikling. Dette er også en nyttig rettesnor i saken om Grindheim.

For å bevare Vestad og Skansen for fremtiden er det like viktig å gi rom for utvikling som det er å verne. Vi skal ta vare på det som fagfolk mener er udiskutable kulturminneverdier, men på andre områder bør vi tillate utvikling. På den måten kan Vestad endre seg i takt med tiden og vokse til en enda mer attraktiv bydel.

Eiendommen Grindheim er ombygd og påbygd slik at den er lite autentisk. Den ligger også slik plassert at den er lite synlig for allmennheten. Alle fagmyndigheter som har uttalt seg kommer frem til det samme: Eiendommen har ingen regional eller nasjonal verneverdi, og riving er ikke i strid med reguleringsplan eller arealplan. Rådmannen og fylkeskommunen har sagt tydelig at de ikke vil motsette seg riving.

Det som er like viktig i saken er hensynet til forutsigbarhet for eier. Det er dokumentert at eier har hatt god kontakt med kommunen. Han har forholdt seg til alle lover, regler og planer. I et møte med kommunen i januar 2016 fikk eier beskjed om at riving ikke var i strid med planverket, men at det formelt sett måtte godkjennes av fylkeskommunen. I et skriftlig svar fra fylkeskommunen 10. februar 2016 fikk eier bekreftet at fylkeskommunen ikke ville motsette seg riving av bygningen.

Eier sjekket altså med myndighetene om det er mulig å utvikle Grindheim, og fikk positivt svar. Deretter investerte han seks millioner kroner og begynte planlegging av hvordan han kunne utvikle eiendommen. Ett og et halvt år senere ble han stoppet av kommunestyret i strid med råd fra fagmyndigheter og i strid med reguleringsplanen for området. Grunnlaget for investeringen er borte og planene må legges i en skuff. Eier har selv sagt til media at han vurderer erstatningskrav mot kommunen.

Noe av det viktigste kommunen kan gjøre for å skape vekst i Elverum er å være positiv, forutsigbar og etterrettelig mot de som vil investere og skape noe. Jeg frykter signaleffekten denne saken gir til alle som vurderer å investere i Elverum. Omdømmet til Elverum kan bli skadet.

Vedtaket i kommunestyret har mange sider. Det er åpenbart at det mangler faglige holdepunkter for å hevde at eiendommen er bevaringsverdig. Dette ble etter min mening bekreftet under befaringen kommunestyret gjorde 13. februar. Kommunestyrets medlemmer fikk da med egne øyne se at eiendommen hverken er spesielt særegen eller en del av et helhetlig kulturmiljø.

Det verste i denne saken er likevel behandlingen av eier fra hans første møte med kommunen i januar 2016 til kommunestyrevedtaket 13. februar i år. Med et enkelt vedtak i kommunestyret er grunnlaget for en investering på seks millioner kroner borte. Vedtaket i kommunestyret 13. februar er beklagelig fordi det mangler faglig begrunnelse og strider imot innarbeidede prinsipper om privat eiendomsrett og forutsigbarhet fra myndighetene.

Det som er sikkert er at saken om Gindheim ikke er ferdig. Den vil versere videre i forvaltningen, og trolig også i rettssystemet. Fremtiden vil bekrefte at kommunestyrevedtaket 13. februar er et uklokt feilgrep.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

(Publisert første gang i Østlendingen 25.02.19)

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: