Publisert av: Yngve Sætre | desember 13, 2018

Budsjettframlegg i kommunestyret 13.12.18


Rådhuset 04.08.15

Ordfører!

Rådmannens forslag har vært et godt utgangspunkt for den politiske prosessen. Budsjettet er brutto på 1 milliard 664 millioner 626 tusen kroner.

Hele dette beløpet går til kommunens velferdstjenester i en eller annen form. Selv om budsjettet er stramt er det viktig å få frem at brutto inntekter øker med 69,4 millioner i 2019. Vi skal også investere for 411 millioner kroner til neste år.

Endringene vi på borgerlig side har gjort i rådmannens forslag går etter vår mening enda lenger for å  komme innbyggernes behov i møte. Våre konkrete endringer er som følger:

På inntektssiden så reduserer vi eiendomsskatten i forhold til det rådmannen har foreslått. Rådmannen har lagt opp til 20,5 millioner i økt eiendomsskatt i 2019 og så om lag 11 millioner ekstra i resten av perioden.

Vi reduserer dette med 4,5 millioner i 2019, noe som betyr at vi øker eiendomsskatten med 16 millioner og 0,75 promille i 2019. Utover i perioden reduserer vi eiendomsskatten slik at vi i 2022 er nede på om lag det samme nivået som vi har i 2018.

Vi viderefører gratis parkering i sentrum, noe som gi reduserte inntekter på anslagsvis 2,3 millioner i 2019 og 3 millioner i resten av perioden.

Gratis parkering i sentrum gir attraktivitet og mer handel i Leiret. Ordningen med parkeringsskiver fungerer også svært godt og sikrer rullering.

Vi øker utbyttet fra Elverum Energi med 2,5 millioner hvert år i økonomiplanperioden. Utbyttet har i mange år ligget rundt 11 millioner kroner som følge av utbytteavtalen med eier.

Elverum Energi er et solid selskap med en egenkapitalandel på hele 63,6 %. Ut fra dette er det forsvarlig å øke utbyttet med 2,5 millioner til totalt 8,1 millioner i 2019 og i resten av planperioden.

I forslaget i formannskapet hadde vi med et punkt om el-parkering. Det forslaget er tatt ut. Punkt I4 i regnearket kan strykes og bunnlinja reduseres tilsvarende.

Elverum har hatt en solid befolkningsvekst i tredje kvartal på 71 innbyggere. Dette er den største kvartalsvise veksten siden våren 2015.

Mye tyder på at trenden når det gjelder befolkningsvekst er i ferd med å snu til det positive. Likevel er det fremdeles usikkerhet knyttet til dette, og vi understreker at vi følger rådmannens anslag i 2019.

Fra 2020 og utover legger vi inn økt befolkningsvekst i tråd med SSB sitt hovedalternativ. Dette henger også sammen med at Ydalir, riksveg 3/25 og Østerdalsporten trolig vil forsterke befolkningsveksten fra og med 2020.

Så går jeg over til budsjettets utgiftsside. Det er lagt inn 4,2 millioner til driftstiltak for brannsikring på Moen i rådmannens budsjettforslag.

Sykehjemsplassene dette gjelder skal flyttes til Helsehuset fra april 2019, og da er det ikke behov for midlene til brannsikring. Vi tar derfor ut disse budsjettmidlene. Vi regner halvårsvirkning på dette i 2019, og full effekt i resten av perioden.

Sektor for teknikk og miljø har de siste årene hatt en stor ekstra arbeidsbelastning med byplanen, og har også blitt styrket med midler som følge av dette.

Denne prosessen er nå ferdig og planen skal vedtas i starten av 2019. Da blir det mindre belastning på sektoren og vi reduserer derfor budsjettrammen med en million kroner årlig.

Elverum kommune har vært og er i en fase med betydelige investeringer i nye bygg. I 2019 ferdigstilles både Ydalir skole, Ydalir barnehage og Helsehuset. Åpningen av Ydalir barnehage medfører samtidig at tre barnehager legges ned fra august 2019.

Færre, større og nyere bygg gir effektiviseringsgevinst. Som en følge av det har vi redusert budsjettet til eiendomsforvaltning med 1 million kroner i hele økonomiplanperioden.

I rådmannens forslag ligger det inne en økning i overføring til kirkelig fellesråd fra 8,4 millioner i 2018 til 9,8 millioner i 2019.

I et stramt budsjett må alle sektorer og virksomheter bidra, og vi reduserer derfor overføringene til kirkelig fellesråd med kr. 500.000 i 2019 og i resten av økonomiplanperioden. Reduksjonen betyr likevel at kirkelig fellesråd får en økning på om lag 0,9 millioner fra 2018 til 2019.

Vi har et nytt tiltak som vi har lagt inn etter formannskapets behandling. Vi bevilger kr. 500.000 i 2019 til utredning og planlegging av investering på Hanstad skole. Dette sikrer kontinuitet i planleggingen slik at vi er klare til å sette i gang med investeringer i 2021.

Vi har også lagt inn 250.000 både til formannskapets og kommunestyrets reservepost. Dette fordi det er tatt ut i rådmannens forslag. Vi gjør dette for å sikre en viss politisk handlefrihet ved uventede situasjoner.

Elverum har fått fire nye VTA plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser) for 2019. En plass koster om lag 40.000 kroner årlig. Vi legger inn penger til de fire nye plassene i 2019. I tillegg vil vi ha økt satsing på dette og vi legger inn 10 nye plasser i resten av økonomiplanperioden. Vi trapper opp dette gradvis med 3 nye plasser i 2020, 3 til i 2021 og 4 til i 2022.

Treningsparken ved Sagtjernet er en suksess, og fra og med 2020 vil vi bygge slike parker også i Hernes, Vestad og i Heradsbygda. Dette gir mye folkehelse og aktivitet for relativt lite penger. På Hanstad ønsker vi å etablere en slik park i forbindelse med den kommende investeringen.

Vi har ytterligere en endring etter behandlingen i formannskapet. Det er at vi fjerner kuttet på en halv million på Elverum læringssenter. På den måten kan vi fremover ha fullt fokus på arbeidet med integrering og norskopplæring for innvandrere og flyktninger.

I 2019 har vi 582.000 på bunnlinja. Totalt i hele økonomiplanperioden har vi 43,1 millioner på bunnlinja.

Ordfører og kommunestyre! Dette er det samlede forslaget fra Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og Team Elverum.

Jeg vil takke for det svært gode og konstruktive samarbeidet på borgerlig side for å komme frem til dette budsjettet. Sammen finner vi gode løsninger for Elverum.

2019 blir et begivenhetsrikt år med ferdigstillelse både av Ydalir skole, Ydalir barnehage, Helsehus og aktivitetsarena ved ungdomsskolen. Dette vil gjøre Elverum enda mer attraktivt for tilflytting og det vil styrke tilbudet til innbyggerne.

Ordfører! Jeg har enorm tro på Elverum. Jeg tror at fremtiden blir bedre enn fortiden.

Ydalir vil bli et utstillingsvindu for klimavennlig byutvikling.

Innbyggerveksten vil forsterkes.

Byutvikling vil modernisere sentrum.

Skoleresultatene vil forbedres ytterligere, og det vil bli skapt flere bedrifter i Elverum.

Den borgerlige politiker og statsmannen Jan P. Syse siterte ofte følgende sjømannsuttrykk fra Nøtterøy:

«De gamle sjømenn styrte etter stjernene – ikke for å komme dit, men for å holde stø kurs.»

Vi holder stø kurs for å skape et enda bedre samfunn i Elverum.

Vi vil ha et samfunn hvor det er trygt å vokse opp, og hvor du får en god skolegang.

Et samfunn hvor folk inkluderes, og hvor vi har hjerterom for alle.

Et samfunn hvor enkeltmennesker blir sett, hvor det er vanlig å invitere naboer på middag og selvsagt å hjelpe et medmenneske som trenger det.

Et samfunn med internasjonalt engasjement – med røtter i Østerdalen.

Et samfunn hvor hver enkelt får utfolde seg i arbeidsliv og frivillighet.

Et samfunn med muligheter for alle.

Vi har enormt mye bra på gang.

Ja, vi skulle gjerne hatt enda mer penger og et større budsjett.

Men kommunens tjenestetilbud er meget godt. Satsingen på Helsehus og Ydalir i 2019 vil løfte Elverum videre. Dette budsjettet legger grunnlaget for nettopp det.

Nå må vi holde stø kurs og ikke miste troen på at vi kan skape et bedre Elverum.

Fremtiden er lys.

Vi er på riktig veg.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: