Archive for november 2018

Innlegg i kommunestyret 28.11.18 om Møteplassen

Posted by: Yngve Sætre on november 28, 2018

Innlegg i kommunestyret 31.10.18 om tertialrapport 2. tertial 2018

Posted by: Yngve Sætre on november 2, 2018