Publisert av: Yngve Sætre | august 13, 2018

Svar til Bjørn Fjellmosveen om ulv


Rådhuset august 2015 - alvorlig

I et innlegg i Østlendingen 1. august kommer Bjørn Fjellmosveen med en rekke synspunkter om ulv. Noen elementer og påstander i hans innlegg kan ikke stå uimotsagt.

Jeg er uenig med Fjellmosveen når han skriver at det ikke er særlig store sysselsettingsmuligheter i jordbruk og skogbruk i Elverum. Ifølge NIBIO representerer beiting i utmark i Norge en verdi på om lag 1 milliard kroner årlig, men bare 26 prosent av utmarksbeitene i ulvesona blir utnyttet. Store ressurser blir liggende ubrukt hovedsakelig grunnet rovdyrproblematikk. Ifølge institutt for skog og landskap på Ås er det potensial for 452 000 sau på beite i ulvesona. Dette kunne utvilsomt gitt flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i Elverum.

Fjellmosveen skriver at han er mer bekymret for utryggheten som skapes av kyr, okser og hunder enn av ulv. Utrygghet er subjektivt, men jeg våger å tro at Fjellmosveen er i mindretall med et slikt syn. Undersøkelser gjort av NINA i 2010 viste at 32,8 prosent av befolkningen i rovdyrutsatte områder var redd for å møte ulv. En slik redsel kan i neste omgang gi redusert livskvalitet. Dette må vi ta på alvor, og jeg mener dette er en undervurdert konsekvens av rovdyrtettheten.

Videre er Fjellmosveen bekymret for en «overstor elgstamme». Faktum viser en nedgang i elgbestanden. I alle kommunene langs svenskegrensen fra Rømskog i sør til Trysil i nord har det vært en gjennomsnittlig nedgang i antall felte elg på 40 prosent i perioden 2011-2017. Dette gir tilsvarende nedgang i inntekter fra elgjakt. Det er overveiende sannsynlig at mye av nedgangen skyldes rovdyrtettheten. Ifølge Høgskolen i Hedmark konsumerer et ulverevir ca. 100 – 144 elg pr. år.

Jeg er enig med Fjellmosveen i at biologisk mangfold generelt er viktig. I den sammenheng er jeg alvorlig bekymret for de 685 artene i Norge som ifølge artsdatabanken påvirkes negativt av at beiting og slått er opphørt. En viktig grunn til dette er at ulven blir prioritert foran beiting i store deler av vårt land. Det hadde vært konstruktivt hvis Fjellmosveen også kunne se denne siden av rovdyrsaken.

Mitt klare syn er at rovdyrtrykket må reduseres slik at vi kan bruke naturressursene bedre og skape flere arbeidsplasser i distriktene. Første bud må være å øke uttaket av ulv slik at vi kommer ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Det er gledelig at et enstemmig formannskap i Elverum gikk inn for et økt ulveuttak i sin klage til rovviltnemnda. Det viser at formannskapet i Elverum er seg sitt ansvar bevisst i en viktig sak for Elverum kommune.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: