Publisert av: Yngve Sætre | desember 14, 2017

Budsjettframlegg i kommunestyret, 14.12.17


Rådhuset august 2015

Ordfører!

På vegne av samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Team Elverum skal jeg presentere vårt budsjett og økonomiplanforslag for 2018-2021.

Budsjettvedtaket er det viktigste vedtaket kommunestyret gjør i løpet av et år. Vi er valgt av folket til å styre Elverum kommune, og skal gjennom budsjettet bestemme hvordan nærmere 1,6 milliarder skal brukes i 2018.

Et godt budsjett evner å fornye seg og tilpasse seg de utfordringer og utviklingstrekk samfunnet til enhver tid møter. For et år siden så den økonomiske fremtiden lys ut, og Elverum kommune budsjetterte med ca. 20 millioner kroner årlig på bunnlinja i økonomiplanen.

Nå møter vi andre utfordringer. Investeringsbehovene har bygget seg opp. Samtidig har befolkningsveksten avtatt, og ved siste telling hadde innbyggertallet økt med kun fire så langt i 2017, mens målet er ca. 200.

Dette er våre hovedutfordringer, og vi må lage et budsjett som er tilpasset vår situasjon og våre utfordringer.

Dette gjør vi ved å legge til rette for attraktivitet og vekst. Vi må ha gode kommunale tjenester, og vi må stå fast på våre planlagte investeringer.

Jeg tenker da først og fremst på Ydalir, som har potensial til å bli en av våre fremste merkevarer og fyrtårn. Hvis alt lykkes kan Ydalir bli en nasjonal utstillingsarena for klimavennlig samfunnsutvikling.

Det er nå over en måned siden vi fikk rådmannens budsjettforslag, og på vegne av samarbeidspartiene vil jeg takke rådmannen for å ha forstått de politiske signalene og levert et svært godt utgangspunkt for budsjettarbeidet.

Vi merker oss særlig at det finnes rom til nye driftstiltak tilsvarende 9,9 millioner kroner. Dette går blant annet til sykehjem, barnevern og leirskole. I en krevende tid evner vi å prioritere tiltak som gir mer velferd direkte til innbyggerne. Det er bra.

Noe av det som bidrar til å gjøre nye driftstiltak mulig er det faktum at Elverum var den kommunen som fikk prosentmessig høyest vekst av kommunene i Hedmark i statsbudsjettet for 2018.

Tre prosent vekst i de statlige tilskuddene, tilsvarende 32,4 millioner, gir viktig drahjelp for Elverum kommune neste år.

Så over til vårt konkrete budsjettforslag. I formannskapet presenterte vi et budsjett som inneholdt utsetting av barnehagen i Ydalir med ett år.

Dette var basert på at logistikken med parkering ved Helsehuset var løst, og at rådmannen signaliserte at en utsettelse ikke ville gi betydelige konsekvenser. En utsettelse ville med det vi visste gi en innsparing på 2,4 millioner i økonomiplanperioden.

Etter at vi la frem budsjettet har rådmannen kommet med nye og utfyllende opplysninger. Det viser seg at en utsettelse vil gi ekstrakostnader på 11,9 millioner pluss prisstigning – samt at det vil gi HMS utfordringer i byggetiden.

Dette var ukjent for kommunestyret før formannskapsmøtet 24. november. Jeg legger til grunn at det også var ukjent for rådmannen i og med at vi fikk opplysningene mandag for tre dager siden.

Konsekvensene av dette er at den økonomiske gevinsten ved en utsettelse blir borte og en utsettelse vil påføre prosjektet ulike utfordringer. Vi tar derfor ut dette punktet i vårt budsjett, slik at vi starter bygging av barnehage samtidig med skole, altså i 2018.

Jeg har merket meg at representanter fra AP har mer enn antydet at dette er vingling. Det er det ikke, dette er ansvarlighet.

Som politikere må vi handle ut fra de de opplysninger vi har til enhver tid. Når nye opplysninger kommer på bordet må vi tilpasse budsjettet deretter. Slik fungerer åpne demokratiske prosesser. Vi må justere våre planer til de faktiske forhold og utfordringer vi møter.

Den andre endringen vi presenterte i formannskapsmøtet gjaldt gammel fløy på Moen sykehjem. I rådmannens budsjett er det satt av 25 millioner kroner til å rive den gamle fløyen på Moen, samt noe istandsetting i den forbindelse.

Vi mener dette tiltaket er uklart begrunnet fra rådmannens side, og vi synes det er en høy sum å betale. Vi tar derfor ut dette tiltaket fra budsjettet.

Det betyr at vi setter denne bygningsmassen på sparebluss en periode. Så får vi eventuelt vurdere tiltaket på nytt når rådmannen konkretiserer tiltaket. Dette punktet gir oss reduserte finanskostnader i løpet av fireårsperioden, nærmere bestemt kr. 1.165.000 i 2020 og kr. 1.441.000 i 2021.

Så har vi et nytt tiltak angående Møteplassen. Møteplassen Elverum er en frivillig organisasjon med formål å være et møtested for eldre, funksjonshemmede, pårørende og andre som søker informasjon, trygghet og sosialt samvær med aktiviteter og kulturtilbud.

De har kafe, hobbyklubber, hårpleie, fotpleie og en rekke andre aktiviteter. For eksempel var det denne uken julemarked på Møteplassen i regi av Elverum læringssenter.

Møteplassen betyr mye for mange. Den stimulerer til aktivitet og fellesskap og motvirker ensomhet. Selv om dette er en frivillig organisasjon er den viktig for komplettere kommunens omsorgstilbud.

Vi vil styrke dette tilbudet og bevilger derfor 75.000 ekstra til Møteplassen hvert år i økonomiplanperioden.

Totalt i økonomiplanen bruker vi 2.381.000 mindre enn i rådmannens budsjettforslag.

Netto driftsresultat blir 13,5 millioner i 2018, 7,8 millioner i 2019, 3,4 millioner i 2020 og 5,2 millioner i 2021. Totalt kr. 29.842.000.

Rådmannen mener at ideelt nivå på netto driftsresultat er 30 millioner årlig, tilsvarende 120 millioner i økonomiplanperioden.

Det er altså et gap på 90 millioner mellom hva vi har på bunnlinja i fireårsperioden – og hva vi ideelt sett burde hatt. Dette er de harde fakta som vi ikke skal løpe unna.

Vi har derfor vært veldig måteholdne med pengebruken i dette budsjettet. Etter vår mening er det ikke rom for å bruke mer penger enn det vi har lagt opp til.

Vi vet også at vi går inn i en prosess med å finne innsparingstiltak tilsvarende 50 – 60 millioner det neste halve året. Dette vil kreve at hele kommuneorganisasjonen strekker seg for å finne muligheter for effektivisering og innsparing.

Samtidig skal vi være klar over at mye kan forandre seg på kort tid. Svikten i befolkningsvekst kom fort, og den kan raskt snu til det positive igjen.

Vi skal ikke sitte stille og se på hva som skjer. Fremtiden til Elverum vil avhenge mye av vår evne til å skape attraktivitet, tilflytting og nye arbeidsplasser.

Noe av dette skyldes trender og begivenheter vi ikke bestemmer over, men mye av dette kan vi også påvirke.

Vi kan bidra til å skape attraktivitet, bedre tjenester og flere arbeidsplasser.

Det er ingen løsning å la humla suse og håpe på det beste. Fremtiden er usikker, men vi kan selv påvirke den.

For å si som Abraham Lincoln. «The most reliable way to predict the future is to create it.»

Jeg synes vi skal ta Lincoln på ordet og skape en fremtid med vekst og tilflytting.

La oss bygge et Ydalir som blir et fyrtårn for klimavennlig byutvikling.

La oss bidra til å flere arbeidsplasser gjennom en bedre skole, gode rammebetingelser, bedre veger og næringsvennlighet.

La oss oppmuntre privat initiativ og skaperkraft og gi enkeltmennesker muligheter.

Summen av enkeltmennesker med mål og ambisjoner, en kommune med gjennomføringskraft og Elverums naturgitte forutsetninger er enorm.

Hvis vi vil det nok – og spiller kortene riktig – er jeg overbevist om at Elverum kan bli Innlandets mest attraktive og vekstkraftige kommune!

Elverum har formidable muligheter. Det borgerlige budsjettforslaget tar vare på disse mulighetene og legger grunnlaget for vekst og utvikling.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: