Publisert av: Yngve Sætre | august 21, 2017

Skogen gir store muligheter


Rådhuset 04.08.15

I et innlegg i Østlendingen 27. juli er leder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis, kritisk til mine tanker om den nye flyplassen i Sälen. Dette er ikke overraskende. Cottis og Naturvernforbundet bygger sin klimapolitikk på en generell nei – holdning. Blant annet sier Naturvernforbundet nei til utbygging av ny E18 mellom Oslo og Akershus, og de sier nei til kapasitetsutvidelser av de store norske flyplassene. Etter min mening sier de da nei til helt nødvendig utvikling av samfunnet.

Cottis har rett i at undertegnede har et sterkt klimaengasjement. Jeg har et annet og mer jordnært virkelighetsbilde, og vil at vi skal satse på lokale løsninger. Mitt syn er at ny teknologi kombinert med satsing på karbonbinding i jord og skog er det mest virkningsfulle svaret på klimatrusselen. I et slikt bilde blir det et blindspor å motarbeide en flyplass som i stedet kan gi en rekke muligheter for vårt distrikt.

Transport av varer og mennesker vil være sentralt også i fremtiden. Vi blir flere mennesker i verden og transportbehovet vil øke. Det er heller ikke nødvendig at vi slutter å reise. Det foregår en rivende utvikling i verdens transportsystemer i mer miljøvennlig retning. For eksempel har utslippet fra nye biler i Norge blitt redusert med 50 % fra 2006 til 2016. Det skjer mye også i flyindustrien. Mer effektive fly og systemer har allerede gjort at en flytur i dag slipper ut omkring 50 % så mye CO2 pr. kilometer som i 1990. I dag står flytransport for om lag 2 % av de globale menneskeskapte utslippene. Flybransjen har svært offensive klimamål for fremtiden.

En viktig del av en mer klimavennlig flyindustri er å benytte biodrivstoff til flyene. På dette området er Norge i tet. Oslo lufthavn ble fra januar 2016 verdens første internasjonale lufthavn som kan levere jet biodrivstoff til alle flyselskap som tanker der. Biodrivstoffet som brukes gir en reduksjon av klimagassutslipp på minst 80 %. I fremtiden vil det være store muligheter for å lage biojetdrivstoff fra blant annet restråstoffer fra skog. Hedmark har de største skogressursene i Norge, og på svensk side av grensen er det store ressurser og en betydelig skogindustri.

I stedet for den negative tilnærmingen til Thomas Cottis bør vi se på mulighetene som følger av det grønne skiftet og en flyplass i Sälen. En mulighet som aktualiseres er produksjon av biodrivstoff til fly. Vi har råvareressursene som behøves. Vi har behov for arbeidsplasser og bør ha drivkraften til å utvikle slik industri. Det må samtidig understrekes at dette er et kapitalkrevende og ressursmessig løft som neppe kan komme på plass uten at tunge aktører bidrar. Men teknologien finnes, og hvis det skal skje i Norge er det i vårt område det bør skje.

Thomas Cottis er bekymret for at flyplassen i Sälen vil slippe ut 155.000 tonn CO2 pr. år. Dette tallet er ikke statisk, og vil trolig kunne reduseres med utvikling av ny lavutslippsteknologi. For å sette tallet i perspektiv må vi huske at skogen i Hedmark har en tilvekst på om lag 4,1 millioner kubikkmeter årlig. Hver kubikkmeter tar opp 2 tonn CO2, noe som gir en brutto binding på ca. 8,2 millioner tonn CO2 årlig. De totale utslippene i Hedmark er ca. 1,2 millioner tonn CO2 årlig. Det vil si at Hedmark har en netto binding på om lag 7 millioner tonn CO2 årlig. Til sammenlikning er de totale norske utslippene 53 millioner tonn CO2 årlig. Sett i en slik sammenheng blir utslippet fra flyplassen i Sälen marginalt.

Vi vet også at skogen har et stort potensial til å øke sin binding av CO2. Dette kan gjøres gjennom ulike tiltak som skogplanting på nye arealer, gjødsling, bedre skogpleie, et mer aktivt skogbruk og ikke minst en biokullstrategi. FN`s klimapanel har slått fast at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive klimatiltakene som finnes. På bakgrunn av dette bør Hedmark gå foran og løfte frem skogens avgjørende rolle i klimasammenheng.

Vi kan avverge klimakrisen ved å forsterke naturens eget system for fangst av CO2. Vi må sette inn effektive tiltak for mer karbonbinding i skog og jord, og utvikle ny lavutslippsteknologi. Vi må erstatte sorte karboner med grønne karboner. Samtidig bør vi gripe mulighetene til å utvikle ny grønn industri basert på våre regionale fortrinn, gjerne i samarbeid med svensk industri og svenske myndigheter. Flyplassen i Sälen gir en gylden anledning til å skape regional vekst og grønne industriarbeidsplasser. I stedet for å motarbeide flyplassen i Sälen bør vi applaudere og se mulighetene.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre og 4. kandidat på Hedmark Høyres Stortingsliste

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: