Publisert av: Yngve Sætre | mai 31, 2017

Innlegg i kommunestyret 31.05.17 om årsberetning og regnskap for Elverum kommune 2016


Rådhuset august 2015

Ordfører!

Årsregnskapet vi nå får presentert av rådmannen er intet mindre enn imponerende. Vi har snudd et netto driftsresultat på minus 37,1 millioner i 2014 til et resultat på pluss 40,4 millioner i 2016.

Dette er en snuoperasjon det står stor respekt av, og det kommer som følge av målrettet og hardt arbeid fra rådmannen og alle ansatte i Elverum kommune. Det er grunn til å utbringe en stor takk til rådmannen og alle ansatte i Elverum kommune for denne fantastiske jobben.

Samtidig skal det også sies at den politiske styringen har vært avgjørende for dette resultatet.

Ja, kommunestyret har stått sammen om mye av dette, og det har vært en styrke. Men det er nå engang slik at vi har en opposisjon og posisjon.

I deler av denne snuoperasjonen har vi funnet sammen, men hovedansvaret ligger hele tiden hos de styrende partier. Vi tar ansvar både i medgang og motgang.

Det er lov å påpeke at resultatet vi har oppnådd også er et resultat av godt politisk håndverk. For det er nettopp det det er.

Ordfører! Da vi behandlet ekstraordinært budsjett for to år siden i mai 2015 var det stor uenighet mellom opposisjon og posisjon om tiltak og vegen videre. Samtidig var det stor enighet om alvoret og behovet for en snuoperasjon.

Nå har vi klart nettopp det. Hvis vi ser på perioden fra 2010 og frem til nå så er 2016 det året med best driftsresultat og høyest egenkapital. Alle piler innen drift peker i riktig retning.

Vi har bygget opp 45,1 millioner på driftsfondet, der det i 2014 var mindre enn fem millioner. Vi har skaffet oss en buffer som gir trygghet og litt mer handlingsrom.

De eneste tallene som peker i feil retning er de som omhandler gjeld og finanskostnader.

Men det er ikke dette isolert sett som bekymrer. Rådmannen har i formannskapet og i Østlendingen tatt opp et annet viktig forhold som vi bør gi stor oppmerksomhet.

I budsjett og økonomiplan ligger det inne en forutsetning om økt befolkningsvekst som skal dekke opp våre store investeringskostnader. Kommer ikke veksten kan kommunen mangle 30 millioner kroner i 2020.

Befolkningsveksten har vist seg å være litt mer skjør enn vi tidligere har antatt. Det er ingen selvfølge at Elverum skal ha innbyggervekst.

Jeg mener det er to momenter som er helt sentrale i den forbindelse. Det første er at våre planlagte investeringer skal ligge fast. De er en forutsetning for fremtidig velferd og på den måten også en forutsetning for vekst.

Våre planlagte investeringer, inkludert Helsehuset og Ydalir, skal derfor gjennomføres helt etter planen.

Det andre viktige poenget er at vi ikke kan sitte rolig og se på at fremtiden kommer. Som kommune kan vi selv påvirke hvor mange som flytter til Elverum og hvor stor befolkningsveksten blir.

Det aller viktigste vi kan gjøre er å ha gode tjenester til våre innbyggere slik at vi blir attraktive for tilflytting. Men vi kan også gjøre noe aktivt når det gjelder å skape arbeidsplasser, og på den måten få større befolkningsvekst.

Å skape flere arbeidsplasser i Elverum er ingen umulig oppgave som baseres på flaks.

Det er litt som resultater i idretten. Det er en del naturgitte forhold som spiller inn, ørlite grann flaks, men mest av alt er det hardt og målrettet arbeid over tid som gjør at vi skaper nye bedrifter, at bedrifter flytter hit og at de som er her blir værende og vokser.

Kommunen bestemmer selvsagt ikke alle forutsetninger for dette, men vi kan påvirke og bidra ganske betydelig.

Kommunens næringsapparat, inkludert rådmann, næringssjef, ERNU og alle andre aktører gjør et godt arbeid i dag, men jeg mener vi bør ha mål om å forsterke vår satsing på næringsutvikling.

Med det mener jeg helt konkret at vi bør vurdere å bruke mer ressurser og få mer målrettet kraft i dette arbeidet.

Av et driftsbudsjett på 1493 millioner brukte vi 4,7 millioner på næringsutvikling i 2016. Dette tilsvarer 0,3 prosent. I en situasjon hvor vi er avhengig av nettopp næringsutvikling bør dette lille tallet være et stort tankekors.

Men i dag skal vi først og fremst glede oss over de gode tallene vi får presentert. Tallene må også ses i lys kvaliteten på tjenestene.

Det er svært interessant å se hvordan Elverum gjør det sammenliknet med de andre kommunene i Norge.

I de nyeste tallene i kommunebarometeret ligger Elverum på 24. plass på vann, avløp og renovasjon, på 105. plass i grunnskole og på 223. plass når det gjelder barnehage.

I NHO sitt kommune NM er vi på plass nr. 128 totalt, på 133. plass når det gjelder kommunal økonomi og på 194. plass når det gjelder nyetableringer i næringslivet.

Norge har 426 kommuner og Elverum ligger rundt gjennomsnittet eller bedre enn gjennomsnittet på viktige indikatorer. Særlig er resultatene våre innen grunnskole verdt å merke seg. I 2016 gikk vi frem med hele 37 plasser på grunnskolelisten.

Ordfører! Vi har gode velferdstjenester i kommunen vår. Vi har en kommuneøkonomi under kontroll, og vi skal gjennomføre store investeringer som vil styrke oss for fremtiden.

Elverum er et godt sted å leve og bo, og vi skal bli enda bedre og enda flere i årene som kommer. Vi skal gjøre Elverum enda mer attraktivt for tilflytting og næringsliv.

På den måten skal vi lykkes og sikre veksten også i årene som kommer.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: