Publisert av: Yngve Sætre | april 28, 2017

Innlegg i kommunestyret om idefaserapport sykehus, 26.04.17


Rådhuset 04.08.15

Ordfører!

Dette er en viktig sak for Innlandet, Hedmark og Elverum. I snart hundre år har sykehuset i Elverum gitt trygghet og livskraft, og vært en sentral utviklingskraft for hele vår region.

Sammen med forsvaret og skogbruket har sykehuset definert Elverum og bidratt i vesentlig grad til Elverums utvikling og identitet.

Selvsagt kjemper vi for sykehuset i Elverum. Og vi gjør det med mye mer enn bare følelser, selv om vi også har de med oss i rikt monn. Vi gjør det med overbevisningen som følger av saklige argumenter, fakta og tro på en fremtid hvor fornuft vinner fram.

Når det er sagt skal vi også lytte til argumentene til de som ønsker et nytt storsykehus ved Mjøsbrua. Jeg har forståelse for argumentene om økt kompetanse og sterkere fagmiljøer som er sentrale i sykehusdebatten.

Jeg skjønner likevel ikke at vegen til sterkere fagmiljø går gjennom å svekke flere sterke fagmiljøer vi allerede har i Innlandet, som for eksempel i Elverum.

Her i Elverum har vi et fagmiljø som er utviklet over lang tid, og vi har en unik kobling mot Høgskolen i Innlandet sin sykepleierutdanning i flotte lokaler på Terningen Arena.

Kommunen er i gang med å bygge et helsehus til 500 millioner kroner vegg i vegg med sykehuset, og vi har god plass til utvidelser av sykehusets bygningsmasse.

Bygges det et storsykehus ved Mjøsbrua vil dette miljøet svekkes, og det vil gi negative konsekvenser for Elverumsregionen som på sikt vil miste om lag 1500 innbyggere, ifølge idefaserapporten.

Utsiktene til å ta i bruk ny teknologi innen telemedisin gjør også at det å bygge et sterkt fagmiljø får et nytt innhold. Det behøver ikke innebære å samle alt i et stort nytt sykehus.

Det kan like gjerne være at man etablerer et nettverk av fagekspertise som via ny teknologi bygger kompetanse og kvalitetssikrer arbeid uavhengig av geografiske avstander. I et slikt scenario kan et storsykehus fort bli utdatert og uhensiktsmessig.

Et storsykehus ved Mjøsbrua vil også gi andre utfordringer. Det vi gi økt pendling, og ifølge rapporten er det det dårligste alternativet når det kommer til klima.

Når det gjelder kostnader er det greit å være klar over at det nye sykehuset på Kalnes i Østfold kostet ca. 6 milliarder kroner og det nye sykehuset i Molde er planlagt å koste omtrent det samme. Et storsykehus ved Mjøsbrua vil koste det dobbelte, altså ca. 12 milliarder kroner.

Dette er også om lag 50 % mer enn det årlige driftsbudsjettet til sykehuset Innlandet. Uansett hvordan man regner er dette enormt mye penger, og vi må stille oss spørsmålet om prosjektet i det hele tatt er gjennomførbart med slike investeringskostnader.

I stedet for å bygge ny kompetanse på jomfruelig jord er det bedre å bygge på de sterke kompetansemiljøene vi allerede har. Den beste løsningen er en modell med ett hovedsykehus med akuttfunksjoner i Hedmark og ett i Oppland.

Elverum peker seg klart ut som det beste valget i Hedmark, og naturlig nok Lillehammer eller Gjøvik i Oppland. Med en slik modell bygger vi opp om eksisterende kompetansemiljøer og infrastruktur, og vi sikrer større nærhet til tjenestene.

Dette er i tråd med Nasjonal helse og sykehusplan som nylig ble lagt frem av regjeringen. Der sies det at Norges geografi, klima og bosettingsmønster krever en desentralisert sykehusstruktur for å sikre nærhet til sykehustilbud og trygghet for befolkningen i alle deler av landet.

Nasjonal helse og sykehusplan tegner opp fremtidens sykehuskart og skaper forutsigbarhet. Det er bra, og denne planen gjør det enda mer usannsynlig med et storsykehus ved Mjøsbrua.

Det er et poeng at Innlandet er 25% større enn Danmark, og når det gjelder sykehus mener jeg at nærhet og tilgjengelighet til tjenestene er et betydelig viktigere argument enn i andre mange andre strukturdebatter.

Slik som rådmannen skriver tror også jeg at et storsykehus ved Mjøsbrua vil gi utfordringer med pasientlekkasje. Det er fritt sykehusvalg, og for mange blir det mer praktisk å velge et sykehus utenfor Innlandet da avstanden til Mjøsbrua blir for stor.

Som jeg var inne på tidligere er dette en svært sentral sak for Elverum. Det er derfor viktig at et mest mulig samlet politisk miljø i Elverumregionen står bak denne høringsuttalen.

Personlig er jeg spent på hvordan Arbeiderpartiet vil forholde seg i denne saken. Som kjent stemte Arbeiderpartiets samlede fylkestingsgruppe, inkludert to som tilhører Elverum Ap, for at det skal etableres et storsykehus ved Mjøsbrua når saken ble behandlet i fylkestinget for tre uker siden.

Spenningen i dag ligger i om Elverum Ap vil være lojale til Hedmark Arbeiderparti eller til Elverum sykehus. Der ligger realiteten etter min mening. Man må velge det ene eller det andre.

Hvis man ønsker et storsykehus ved Mjøsbrua er det en ærlig sak å stemme for dette, men å samtidig stemme for rådmannens høringsuttale som anbefaler en modell med to hovedsykehus blir en politisk spagat vi sjelden ser på våre breddegrader. Troverdigheten blir følgelig deretter. Å gå med to politiske hatter gir ikke troverdighet.

Ordfører! Fremtiden skapes, den vedtas ikke. Dette slagordet ble brukt av et kjent politisk parti på 80- og 90 tallet. Man kan være enig eller uenig i selve slagordet, men jeg mener uansett at det er mye realitet i det.

Det er ikke slik at et politisk organ eller styret i et helseforetak med et pennestrøk kan vedta at kompetansemiljøer skal bygges på et jorde ved Mjøsbrua.

Slagkraftige kompetansemiljøer må utvikles over tid basert på eksisterende miljøer og dynamisk samhandling med øvrig samfunnsutvikling.

Å bygge et nytt sykehus ved Mjøsbrua og rive opp nåværende struktur er ikke god samfunnsutvikling. Vi må bygge på det vi har.

I de aller fleste situasjoner er det en god strategi å forsterke sine sterke miljøer i stedet for å starte på bar bakke. Det gjelder også for sykehusstrukturen i Innlandet.

Derfor sier jeg nei til storsykehus ved Mjøsbrua, og ja til ett hovedsykehus i hvert fylke, helt i tråd med rådmannens gode forslag til høringsuttale.

Takk!

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: