Publisert av: Yngve Sætre | april 11, 2017

Ringveg vinner frem!


Rådhuset Storgata august 2015

Etter vedtaket i kommunestyret i desember har den politiske ledelsen i Elverum jobbet målrettet for å få ringveg inn i Norsk Transportplan (NTP). I kommunestyret 29. mars kunne ordfører Erik Hanstad avsløre at dette arbeidet har gitt resultater. I NTP`en som ble lagt frem av regjeringen 5. april er det en klar intensjon om å planlegge en nordre ringveg forbi Elverum, og få dette inn med midler i neste rullering av NTP.

Det er første gang at ringveg/omkjøringsveg ligger inne i et strategisk dokument på dette nivået siden ønsket om ringveg kom på 50-60 tallet. Det politiske flertallet har blitt dømt nord og ned av sine motstandere for sin utrettelige kamp for ringveg. Når dette arbeidet likevel har ført frem er det uten tvil en suksess for alle ringvegforkjempere. Det er også en meget god nyhet for alle brukere av vegsystemet i Elverum.

Men ikke alle evner å glede seg. Elverum Arbeiderparti koker «suppe på en spiker» i sosiale medier om at formuleringen i NTP er noe justert siden kommunestyremøtet i mars. Dette endrer overhodet ikke realitetene i saken. Det kan faktisk hevdes at den endelige formuleringen i NTP er sterkere enn den opprinnelige siden det er vist til et mål om at ringvegen skal med i neste rullering av NTP. Dette skjer allerede om fire år.

Elverum Ap er svært forutsigbare når de på autopilot kritiserer Høyre og den politiske ledelsen i Elverum. Det er mer overraskende at Østlendingen på lederplass avfeier dette som «status quo» i vegsaken. Dette vitner om svak innsikt og dømmekraft. Østlendingen burde kunne legge sin egen anbefaling om alternativ 2 og bru ved Glomdalsmuseet til side og anerkjent gjennombruddet for ringvegstrategien.

Realiteten er at alternativ 2 nå er stein dødt. Det falt i kommunestyret. Statens vegvesen trakk også sin innsigelse til alternativ 0+. Dermed godkjente de formelt sett 0+ som en mulig løsning. Kommunestyret valgte 0+ for å kunne jobbe for ringveg. Nå har ringveg vunnet frem i NTP. Som en følge av dette vil det være uaktuelt å ta opp igjen alternativ 2 på kort sikt, og på lang sikt vil utredningene som er gjort uansett bli foreldet. Dersom nye tiltak i sentrum kommer på dagsorden vil andre og bedre løsninger bli aktuelle.

På sikt vil det sannsynligvis bli nødvendig med tiltak i sentrum i tillegg til en ringveg. Slike tiltak må gjøres mye mer skånsomt for byen og miljøet enn det som ble presentert i alternativ 2. Mitt personlige syn er at en justert variant av alternativ 1 kan være en god løsning. Dette vil i realiteten si en styrking av dagens vegtrase som gir mer kapasitet og bedre forhold for gående og syklende. Det er avgjørende at dette kombineres med en kulvert på østsiden av Glomma slik at man kan utvikle strandsonen. På den måten kan man øke kapasitet og koble Glomma og byen sammen. Slike tiltak i sentrum kan bli aktuelle, men slik det ligger an nå vil store grep i sentrum komme etter en ringveg.

At ringveg nå ligger inne så tydelig i NTP gir hele vegsaken i Elverum ny fart og en klar retning. Dette er noe helt annet enn «status quo», slik Østlendingen hevder på lederplass. Betydningen av en plass i NTP må ses i lys av at dagens regjering har overoppfylt inneværende NTP med 10 milliarder kroner. Regelen er altså at det som ligger inne i NTP blir realisert.

Ja, vi er klar over at det vil ta tid og at ringvegen skal planlegges, finansieres og bygges før vi er i mål. Men realiteten er at ringveg var en fremtidsambisjon uten reell forankring for bare et halvt år siden. Nå er ringveg forankret i kommunestyret og NTP, og har vunnet frem på alle viktige fronter.

Vi bør ha mål om at en nordlig ringveg kan være på plass om 10-15 år, kanskje før. Dette bør på sikt kombineres med en forsterkning av dagens vegsystem i sentrum, og en kulvert i den østlige strandsonen. Dermed kan vi få et fremtidsrettet vegsystem som ivaretar både gjennomgangstrafikk, bymiljø og lokaltrafikk. Dette vil gi økt vekstkraft for Elverum og hele regionen.

«Politikk er å ville», sa Olof Palme en gang. I denne saken har ordfører Erik Hanstad og varaordfører Arnfinn Uthus vist nettopp det. Men ukuelig vilje, hardt arbeid og smittende engasjement har de aldri gitt opp drømmen om en ringveg som får trafikken ut av Elverum sentrum. Nå tyder alt på at drømmen om ringveg kan bli realisert. Det er et historisk vendepunkt i vegsaken i Elverum. Det viser at ingenting kan erstatte vilje og hardt arbeid når vi former vår felles fremtid.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Reklame

Svar

  1. jaja legg sentrum død , hvem gidder kjøre inn når veien går utenom?

    • Hei, Arild! Jeg tror det er mer sannsynlig at en ringveg vil gi mer liv i sentrum. En ringveg er myntet på gjennomgangstrafikken og når vi får denne ut av sentrum kan vi legge bedre til rette for gående og syklende, og med en kulvert på østsiden av Glomma kan vi skape mye bedre kontakt mellom Glomma og sentrum. Det er uansett ikke gjennomgangstrafikken som skaper «liv» i sentrum av Elverum. De som skal til hytta i Trysil tror jeg uansett er mest interessert i å komme seg raskest mulig dit.

      Yngve Sætre


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: