Publisert av: Yngve Sætre | november 28, 2016

Innlegg i kommunestyret om overordnet vegsystem, 23.11.16


Rådhuset Storgata august 2015

Ordfører!

Denne saken handler om mye mer enn ei ny bru over Glomma. Den handler om hvordan vi skal utvikle sentrum og elvebredden, hvor trafikken skal gå i fremtiden og hva skal vi belaste våre innbyggere med?

Det var ikke selvsagt hva Høyre skulle mene i denne saken, men vår konklusjon er klar. Alternativ 0+ er det som best ivaretar Elverums utvikling når alle hensyn veies opp mot hverandre.

Ingen av alternativene er ideelle, men det sentrale ved alternativ 0+ er at det gir oss en reell mulighet til å arbeide for å realisere en ringveg, noe samtlige partier sier at de ønsker på sikt.

I Høyre er vi spesielt skeptiske til alternativ 2. Dette alternativet gir et radikalt endret vegsystem i sentrum og det innebærer at vi gjør store deler av Vestad om til en riksvegtrase. Statens vegvesen sier i klartekst at dette er det dårligste alternativet når det gjelder støy og støvbelastning.

Jeg er også bekymret for trafikksikkerheten i alternativ 2, som legger opp til at fotgjengere skal krysse i plan på veger med mye trafikk, inkludert tungtrafikk.

Alternativ 2 ligner mye på det grepet som ble gjort på østsiden av Glomma på 70 – tallet når riksveg 2 ble lagt langs Glomma. Også da ble riksvegen lagt i et viktig byområde, og dette har siden umuliggjort utvikling av elvebredden.

Skal vi virkelig gjøre samme type feil på nytt? Bør vi ikke ta lærdom av tidligere feilvurderinger? Høyre mener vi bør gjøre det.

En radikal endring som det legges opp til i alternativ 2 må ha bred forankring i folket, det må bidra til å nå en rekke samfunnsmål, og det bør ha samfunnsøkonomisk lønnsomhet for at det skal kunne forsvares.

Så langt jeg har sett er det ikke noe bredt folkekrav om alternativ 2, og jeg mener det er høyst diskutabelt om vi i det hele tatt når noen samfunnsmål.

Transportnæringen er svært kritisk til alternativ 2. Trysiltrafikken får isolert sett ingen økt kapasitet. På Solørvegen skal det fremdeles gå flere tusen biler i døgnet inkludert tungtrafikk. Dette gir ingen god mulighet for utvikling av elvebredden og sentrum.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjenspeiler om befolkningen samlet sett bør være villig til å betale for tiltaket, og om det er gunstig å realisere for samfunnet.

Alternativ 2 er ifølge Statens vegvesen sin egen utredning ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er altså et prosjekt som ikke bør realiseres når vi legger samfunnsøkonomi til grunn.

Og ikke nok med det. Det er Elverums innbyggere som i all hovedsak blir tvunget til å betale for dette ulønnsomme prosjektet gjennom bompenger.

Dette er ikke bærekraftig, det er ikke rettferdig og det gagner ikke Elverum kommune eller våre innbyggere.

Ordfører! Det har blitt hevdet at Elverum Høyre ikke ønsker utvikling. Den påstanden er feil. Vi ønsker utvikling, men ikke den type utvikling som alternativ 2 legger opp til.

Elverum Høyre ønsker de beste løsninger for Elverum.

Vi ønsker en utvikling som gjør det mulig å sitte på en uterestaurant ved Glomma, og hvor barn kan leke i elveparken uten støy og støv fra lastebiler som kjører forbi.

Vi ønsker en utvikling hvor Vestad blir mer enn asfalt og hvor trafikken til Trysil går utenom sentrum.

Vi ønsker prosjekter som har samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og dersom Elverums befolkning skal ta regningen skal det være fordi det gir en bedre og mer miljøvennlig by å bo i.

Av og til er det slik at det viktigste ved en avgjørelse i dag er å skape muligheter i morgen, eller som C.J. Hambro har sagt det: «Den politikk som er i pakt med fremtiden må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag.»

Høyre mener at alternativ 0+ er det som er best i pakt med fremtiden.

Ikke fordi det er ideelt i dag, men fordi det gir oss mulighet til å arbeide for ideelle løsninger i fremtiden.

Og det er – tross alt – fremtidige hensyn som må veie tyngst.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: