Archive for oktober 2016

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport for 2. tertial 2016

Posted by: Yngve Sætre on oktober 27, 2016

Mindre byråkrati med H/FrP – regjering

Posted by: Yngve Sætre on oktober 12, 2016

Feil om Nysted og Erik Hanstad

Posted by: Yngve Sætre on oktober 5, 2016

Nei til boplikt for flyktninger

Posted by: Yngve Sætre on oktober 2, 2016