Posts Tagged ‘bompenger’

Innlegg i kommunestyret 28.04.21 om bomfri sideveg på Rv 3/25

Posted by: Yngve Sætre on mai 11, 2021

Innlegg i kommunestyret om overordnet vegsystem, 23.11.16

Posted by: Yngve Sætre on november 28, 2016

Innlegg i kommunestyret 27.08.14 om Rv 3/25 Ommangsvollen / Grundset

Posted by: Yngve Sætre on september 4, 2014