Publisert av: Yngve Sætre | oktober 25, 2016

Innlegg i fylkestinget om regional planstrategi for Hedmark 2016 – 2020


Rådhuset 04.08.15

Fylkesordfører!

Jeg mener at forslaget til planstrategi i det store og hele er bra. Jeg vil spesielt kommentere tillegget som kom inn i komitebehandlingen etter forslag fra Høyre. Dette omhandler rovdyr og beitebruk. Jeg er veldig glad for at en enstemmig komite støttet dette tilleggsforslaget.

Rovdyrpolitikken er for meg et stort paradoks med negativt fortegn. På den ene siden har vi høye nasjonale målsetninger når det gjelder økt matproduksjon, næringsutvikling i distriktene og ivaretakelse av biologisk mangfold.

Faktisk er det slik at matbehovet i verden vil øke med 70 % innen 2050, og i Norge har vi et tverrpolitisk mål om å øke matproduksjonen med 20 % de neste 20 år.

Samtidig blir store deler av Hedmark beordret til å være leveområde for ulv. Dette gjør at målene om økt matproduksjon, næringsutvikling og biologisk mangfold blir vanskeligere å nå. Jeg skal gi noen eksempler.

Ifølge institutt for skog og landskap kunne vi hatt 452 000 sau på beite i utmark i rovdyrsona.

I praksis har vi i dag omtrent ingen, og våre store beiteressurser som kunne blitt brukt til matproduksjon blir liggende ubrukt på grunn av rovdyrpolitikken.

Når det gjelder det biologiske mangfoldet så er ulven kun en art, men ifølge artsdatabanken er det 685 andre arter som påvirkes negativt som følge av manglende beiting og gjengroing.

Vi prioritere altså en art men svekker samtidig 685 arter. Dette kan umulig fremme det totale biologiske mangfoldet.

Fylkesting. Rovdyrpolitikken er et stort problem for Hedmark. Den svekker matproduksjon, næringsutvikling og det biologiske mangfoldet.

Likevel er det enkeltmennesker som er aller sterkest berørt.

Bonden som ikke får utnyttet sine beiteområder, jegeren som ikke lenger tar med seg bikkja på jakt, og friluftsmennesker som ikke lenger finner noen glede i å gå alene i skogen grunnet rovdyr, er blant de som betaler prisen for storsamfunnets misforståtte miljøpolitikk.

Regional planstrategi handler om hvordan vi skal legge til rette for vekst og utvikling og skape trygge og gode levekår i hele Hedmark.

Vi må gjøre det på mange områder. For å nå våre mål er det helt sentralt at vi evner å fremme næringsutvikling, respektere enkeltmennesker og gir muligheter for bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser.

Dagens rovdyrpolitikk undergraver alt dette.

Vi trenger derfor en ny rovdyrpolitikk med en helt annen innretning enn vi har i dag.

Det er viktig at regional planstrategi gir signaler om dette, og jeg håper at et samlet fylkesting kan slutte seg til Høyres og komiteens enstemmige forslag.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: