Archive for 27. oktober 2016

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport for 2. tertial 2016

Posted by: Yngve Sætre on oktober 27, 2016