Publisert av: Yngve Sætre | oktober 28, 2015

Innlegg i kommunestyret 04.11.15 om tertialrapport for 2. tertial 2015


Rådhuset 04.08.15Ordfører!

Denne tertialrapporten er fyldig og gir et godt innblikk i kommunens tilstand og tjenesteproduksjon. Det mest bekymringsfulle er at rapporten gir en prognose på 11,5 millioner kroner i merforbruk for 2015.

Rapporten gir ingen tiltak for å begrense merforbruket. Det er akseptabelt. Fra Høyre sin side har vi likevel en klar forventning om at rådmannen kommer med tiltak i løpet av november slik som det blir signalisert i rapporten.

Det jeg vil legge vekt på i dette innlegget er sykefraværet. I Elverum kommune er det totale sykefraværet i 2. tertial 8,1 prosent. Det har økt med 0,7 prosent fra 1. til 2. tertial.

I flere avdelinger ligger sykefraværet over 10 prosent og i NAV er det høyest med 11,8 prosent. Sykefraværet i Elverum kommune er høyere enn snittet i kommunene.

Vårt mål på dette området må være klart. Sykefraværet må reduseres.

Kommunenes sentralforbund (KS) har beregnet at kommunene kunne spart 6 milliarder kroner årlig hvis de nådde sine mål når det gjelder sykefravær. KS har også beregnet at de totale kostnadene ved en dags sykefravær er 2200 kroner.

Elverum kommune har 1258 årsverk, og med KS sine tall betyr det etter mine beregninger at sykefraværet koster Elverum kommune 224.000 kroner daglig, og 51 millioner kroner i løpet av et år.

La tallet 51 millioner være en illustrasjon for å sette saken på dagsorden, og ikke noe mer enn det. Det er selvsagt ikke mulig – og kanskje heller ikke ønskelig – å fjerne alt sykefravær.

Et visst sykefravær i arbeidslivet er naturlig. Tallet gir imidlertid en pekepinn på hvilket innsparingspotensial som ligger i det som må være kommunens mål på dette området – nemlig å redusere sykefraværet så mye som mulig.

Enda viktigere enn kommunens innsparingspotensial er den menneskelige siden av dette. Ingen ønsker å være syk. Alle ønsker å gå på jobb hvis de har mulighet.

Tiltak for redusert sykefravær tilrettelegger for at den enkelte kan utnytte sine ressurser og nå sitt potensial i yrkeslivet. En bedre yrkeshverdag gir et bedre liv.

Slik sett er tiltak for redusert sykefravær noe langt mer enn tiltak for bedre kommunale tjenester. Det er en investering i den enkeltes arbeidstakers helse og livskvalitet.

Å arbeide for redusert sykefravær er noe av det mest fornuftige vi kan gjøre som kommunestyre og som arbeidsgivere for kommunens ansatte.

Jeg er sikker på at rådmannen er opptatt av redusert sykefravær og at kommunen har en bevisst strategi på dette området. Likevel er sykefraværet høyt, og det uroer meg at fraværet må være minst 15 prosent før personalstaben går inn med støtte til enhetene.

På dette området som på mange andre områder kan det være grunnlag for å tenke nytt. Vi må også være åpne for at vi må bruke ressurser på kort sikt for å få langsiktige gevinster.

Vi må være villige til å sette inn en kraftinnsats for å få resultater. Sykefraværet må settes på den faglige og politiske dagorden og følges opp over tid.

I formannskapet la Høyre på vegne av de borgerlige partiene frem et forslag om at helse – og omsorgskomiteen skal få i oppdrag å starte et arbeid med sikte på å utarbeide tiltak for redusere sykefraværet.

Komiteen skal gjøre dette i et nært samarbeid med rådmannen og hans fagpersoner på området. Kommunestyret må holdes løpende orientert om arbeidet, og det skal resultere i en sluttrapport som legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2016.

Dette er et svært viktig arbeid for kommunen og den enkelte arbeidstaker. Jeg håper derfor at kommunestyret kan gi sin støtte til dette forslaget.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: