Publisert av: Yngve Sætre | mai 31, 2015

Det beste vi kunne oppnå


Bilde Rådhuset 31.05.15Revidert budsjett for Elverum kommune ble behandlet i kommunestyret 27. mai. Høyre og Frp la frem et felles budsjettforslag. Dette forslaget legger vekt på at vegen til økonomisk bærekraft går gjennom strukturendringer som er faglig utredet og anbefalt av rådmannen. Vi må få ned driftsnivået til et forsvarlig nivå, og tilpasse strukturen til dagens behov og fremtidens utfordringer.

Det er flere grunner til at Høyre/ Frp – budsjettet burde blitt vedtatt. Budsjettet ville gjennomført strukturendringer og dempet utgiftsveksten, slik at vi kunne bygget opp en økonomisk reserve på totalt 202 millioner kroner den neste fireårsperioden. Det ville gitt oss økonomisk trygghet for fremtiden.

Budsjettet ville også opprettholdt viktige tilbud til svake grupper i vårt samfunn, samtidig som det ivaretok næringslivets rammevilkår – uten parkeringsavgift i sentrum. Med Høyre/ Frp – budsjettet ville vi fått orden i økonomien og bedre tjenester til innbyggerne.

I kommunestyret 27. mai opprettholdt Arbeiderpartiet hoveddelen av sitt budsjett fra formannskapsbehandlingen. Ap sitt budsjett inneholdt uforsvarlige kutt i de avdelingene med størst utfordringer, det vil si NAV, Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) og sentraladministrasjonen. Dette er avdelinger hvor rådmannen allerede har kuttet. Høyre og Frp mener det er uforsvarlig å redusere de økonomiske rammene til disse avdelingene ytterligere uten at det gjennomføres strukturendringer – eller andre kostnadsbesparende tiltak med faglig troverdighet.

Det er også uklokt og lite fremtidsrettet av Ap å kutte i kommunens ledelse og sentraladministrasjon. Spesielt etter at Fylkesmannen advarte mot nettopp det på formannskapets arbeidsseminar i midten av april.

Før kommunestyremøtet informerte Rådmannen om at kuttforslagene fra Ap ville gi konsekvenser for kvalitet på lovpålagte tjenester, og sannsynligvis føre til nedleggelse av sykehjemsplasser. NAV – lederen uttrykte også stor bekymring for kuttforslagene. Ap sitt budsjett ga usikkerhet både i kommunenes politiske og administrative miljø.

Før og i debatten i kommunestyret 27. mai fikk vi ingen gode svar fra Ap på hvordan de omstridte kuttene skulle gjennomføres i praksis. Det gjorde oss meget bekymret. Vi mener Ap utviste et dårlig politisk håndverk med de omfattende rammekuttene, som i stor grad ville gå utover sårbare grupper som eldre, pleietrengende og arbeidssøkende. For Høyre og Frp ble det umulig å akseptere at de svakeste i vårt samfunn skulle rammes på den måten som Ap la opp til med sine rammekutt.

I tillegg inneholdt Ap sitt budsjett innføring av parkeringsavgift i sentrum. Dette ville vært en byrde for handelsstanden i sentrum og et tap for Elverum. Dessuten mener vi at tallene for inntjening er svært usikre. Det virker utopisk at Elverum skal kunne ta inn nesten like mye som Hamar kommune på parkeringsavgift når vi har omtrent en fjerdedel så mange parkeringsplasser.

De usikre tallene for inntjening på parkeringsavgift – kombinert med kutt i avdelinger med lovpålagte oppgaver i vekst – gjør det svært usikkert om Ap sitt budsjett i det hele tatt ville latt seg gjennomføre i praksis. I vår krevende økonomiske situasjon trenger vi et budsjett som gir tillit og sikkerhet slik at vi kan gjenreise økonomisk soliditet. Ap sitt budsjett ga oss i stedet økonomisk usikkerhet, kombinert med en usosial og næringsfiendtlig profil.

Under kommunestyremøtet var det totalt fem budsjettforslag. Det ble tidlig i debatten klart at Høyre/ Frp – budsjettet ikke ville få flertall. Avstemningsrekkefølgen ville høyst sannsynlig føre til at Ap sitt budsjett ble vedtatt. På grunn av de nevnte forhold så vi dette som det verst tenkelige for Elverum.

Det andre budsjettet med mulighet til å få flertall var Senterpartiets forslag. Dette inneholdt ingen rammekutt, og heller ikke parkeringsavgift. Svakheten med Senterpartiets sitt budsjett er mangelen på strukturendringer, men dette er spørsmål som kan tas opp igjen ved neste korsveg.

I denne situasjonen hadde vi to mål. For det første å få gjennomført så mye som mulig av Høyre og Frp sin politikk. For det andre så vi det som meget viktig å stoppe Ap sitt budsjett da dette ville gitt store negative konsekvenser for Elverum kommune.

For å oppnå våre to mål var vår eneste mulighet å trekke vårt eget forslag, og deretter gi våre stemmer til Senterpartiets budsjettforslag. På den måten fikk vi forhindret de svært negative virkningene av Ap sitt budsjett, samtidig som vi fikk gjennomført viktige deler av vårt eget budsjett.

Høyre og Frp mener at Senterpartiets budsjett er til å leve med for Elverum. Ap sitt budsjett kunne vi ikke godta. Derfor handlet vi som vi gjorde. Vi tok ansvar da det gjaldt og sikret fortsatt gratis parkering i sentrum, og forsvarlige økonomiske rammer til eldreomsorg og svake grupper i vårt samfunn. Det var det beste vi kunne oppnå for Elverum.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Kersti Grindalen, Gruppeleder i Elverum Frp

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: