Publisert av: Yngve Sætre | mai 27, 2015

Budsjettframlegg i kommunestyret 20.05.15


Yngve Sætre kommunestyret bilde

Ordfører!

På arbeidsseminaret vi hadde i midten av april sa Sigbjørn Johnsen at Elverums hovedoppgave er at vi må «ned med den underliggende utgiftsveksten og bygge reserver.» Signalet fra Fylkesmannen er tindrende klart, og dette har vi hatt med oss hele vegen i dette budsjettarbeidet.

Høyre og FrP har utarbeidet et felles budsjett som vi presenterte i formannskapet. Dette forslaget ligger nært opp til rådmannens forslag.

Vi har vært helt tydelige på at løsningene ligger blant rådmannens foreslåtte innsparingstiltak. Å trekke inn nye tiltak nå mener vi er en uklok strategi.

Vi har også vært helt tydelige på at vegen til økonomisk bærekraft går gjennom strukturendringer som er faglig utredet og anbefalt av rådmannen. Vi må få ned driftsnivået til et forsvarlig nivå, og vi må tilpasse strukturen til dagens behov og fremtidens utfordringer.

Jeg vil utdype hvorfor det er nødvendig med strukturendringer. I 2001 gikk 69,2 prosent av elevene i Elverum på skoler i sentrum. I 2014 var denne andelen økt til 76 prosent. Det har vært en tilsvarende nedgang på bygdeskolene.

Dette har ført til at skolene i sentrum er utnyttet maksimalt – og vel så det. Situasjonen tilsier at vi flytter kapasitet fra bygdeskolene og til sentrumsskolene.

Det er ingen tvil om at større og færre skoler vil gi økonomisk innsparing, noe som vi trenger i dagens situasjon.

Det viktigste er imidlertid at en mer effektiv struktur gjør at vi på sikt kan styrke skolen og få kanalisert mer ressurser direkte til den enkelte elev. For Høyre og FrP er det åpenbart at vi må endre skolestrukturen for å få en bedre skole i fremtiden.

Når det gjelder PRO så har Høyre og FrP full tillit til rådmannens vurderinger. Vi må vri ressursene fra institusjonsplasser og over til mer hjemmetjenester og døgnbemannede omsorgsboliger. Det vil gi bedre ressursutnyttelse og bedre tjenester.

Selvsagt skal alle som trenger sykehjemsplass få det også i fremtiden, men slik det er nå mangler Elverum flere trinn i omsorgstrappen, noe som gjør at vi har for stor andel av de eldre på sykehjem.

Elverum kan ikke gå mot strømmen i Kommune – Norge på dette området. Vi må endre vår struktur slik som rådmannen foreslår.

Jeg vil også si noen ord om det budsjettet som Arbeiderpartiet presenterte i formannskapet. Dette budsjettet er siden justert, men hovedproblemene er de samme.

For det første inneholder budsjettet så godt som ingen strukturendringer. Arbeiderpartiet fryser strukturen i en tid hvor vi trenger endring og omstilling mer enn noen gang.

For det andre er jeg meget skeptisk til Ap sitt forslag om parkeringsavgift.

For det tredje mener jeg innføringen av rammekutt er en helt feil strategi.

Det siste året har vært en sammenhengende prosess hvor rådmannen og politikere sammen har snudd steiner for å spare penger og drive mer effektivt. Vi har fått en rekke kvalitetssikrede forlag fra rådmannen, og det har blitt gjennomført kutt der hvor det har vært mulig.

I etterkant av dette forslår Ap flate kutt i budsjettrammen på de avdelingene hvor ressursbehovet og utfordringene er størst.

Jeg begynner nesten å tvile på om Høyre og Ap har vært tilstede på de samme budsjettkonferansene, formannskapsmøtene og dialogmøtene det siste året.

Det er grunn til å stille følgende spørsmål: Hvorfor har Ap så liten tiltro til rådmannens vurderinger? Hvorfor er ikke Ap sine forslag om rammekutt kommet på bordet tidligere slik at de kunne kvalitetssikres og vurderes av rådmannen?

Min mening er at disse flatene kuttene er direkte skadelige for organisasjonen og de tjenestene som kommunen utfører daglig til våre innbyggere. Det som er mulig å kutte er allerede kuttet. Skal rammene reduseres ytterligere må det skje ved strukturendringer.

Høyre og FrP er dypt bekymret for Ap sitt budsjettforslag.

Så over til fellesforslaget fra Høyre og FrP. Dette er identisk med rådmannens forslag bortsett fra noen viktige endringer:

Vi innfører ikke parkeringsavgift korttid. Hovedgrunnen til det er at en slik avgift vil være svært negativ for næringsliv og handel i sentrum. Dette er godt dokumentert gjennom den betydelige motstanden vi har sett fra handelsstanden.

Gratis parkering i sentrum er et fortrinn for Elverum som vi vil beholde som et grunnlag for å styrke handel og aktivitet i området mellom våre to kjøpesentre.

I debatten om denne saken har det blitt sagt at de fleste andre byer har parkeringsavgift, og derfor bør vi også innføre det. Jeg vil heller si det motsatte. At andre byer har slik avgift gir Elverum en gylden mulighet til å gi vår handelsstand et konkurransefortrinn, og våre innbyggere og tilreisende en ekstra grunn til å handle i Elverum.

Dette tiltaket har også en økonomisk side som er svært diffus. Vi mener at tallene som rådmannen har presentert er meget usikre, og de tar heller ikke høyde for de tapte inntektene som lavere handel i sentrum vil medføre.

Det siste vi trenger i dagens økonomiske situasjon er tiltak som belaster lokalt næringsliv. På bakgrunn av dette sier vi klart nei til innføring av parkeringsavgift i sentrum.

Våre andre endringer er at vi vil fortsette MOT arbeidet i skolene som er et viktig holdningsskapende arbeid.

Vi vil beholde skolenes besøksavtale med skogmuseet.

Vi vil beholde avtalen med rikskonsertene slik at elever i Elverum fortsatt skal få et kulturelt påfyll.

Vi vil opprettholde Utekontakten i tillegg til Ungdommens Hus da dette er viktige forebyggende arbeid for barn og unge i risikoutsatte grupper.

Vi vil også opprettholde 25 VTA plasser fordi det er viktig både for samfunnet og de det gjelder.

Vårt budsjettforslag er ikke smertefritt eller bekymringsløst, men det er nødvendig.

Vi må gjennomføre dette for å møte fremtiden med rak rygg.

Politikkens kjerne er å skape muligheter for fremtiden.

Skal vi klare dette må vi tørre å ta krevende avgjørelser i dag som gir en lysere dag i morgen.

Skal vi evne å gi muligheter i fremtiden må vi ha en struktur som er tilpasset våre behov, og en økonomi med en reserve for tøffe tider.

Jobben med å få på plass dette må starte i dag.

Jeg er overbevist om at Høyre/ FrP budsjettet er riktig for Elverum, og at det vil føre oss ut av våre økonomiske problemer. Det er fem grunner til dette:

  1. Vi iverksetter og gjennomfører strukturelle grep slik at vi får ned den underliggende utgiftsveksten og holder oss utenfor Robek.
  1. Vi får til sammen kr. 201.776.000 på bunnlinja den neste fireårsperioden, og kan bygge opp en økonomisk reserve.
  1. Vi opprettholder viktige tilbud til svake grupper i vårt samfunn som trenger kommunale tjenester mer enn andre.
  1. Vi gir næringslivet gode rammevilkår UTEN parkeringsavgift i sentrum.
  1. Vi får orden i økonomien slik at kommunen med all sin kraft kan arbeide mot sitt hovedmål – nemlig å gi best mulig tjenester til flest mulig mennesker i Elverum.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: