Publisert av: Yngve Sætre | mai 20, 2015

Budsjettframlegg i formannskapet 20.05.15


valgkamp2011Her er innlegget jeg hadde da jeg presenterte Høyre og Frp sitt fellesforslag til revidert budsjett i Elverum formannskap 20.05.15:

Ordfører!

Elverums økonomiske situasjon er etter hvert veldig godt dokumentert og alvoret bør være klart for alle som sitter med ansvar for situasjonen, det vil si alle i dette rom.

Utfordringene ble også understreket av Fylkesmannen på arbeidsseminaret i midten av april hvor Sigbjørn Johnsen sa at Elverum hovedoppgave er at vi må «ned med den underliggende utgiftsveksten og bygge reserver.»

Fra Høyre sin side har vi hatt et sterkt ønske om å få til et omforent budsjett med deltakelse fra alle partier. Dette fordi vi mener at situasjonen tilsier at vi løfter sammen for å ta de tøffe grepene vi mener er nødvendig.

Dette har dessverre ikke vært mulig å få til på grunn av for store politiske forskjeller. Det beklager jeg fordi jeg tror et omforent budsjett med rådmannens foreslåtte strukturendringer i bunn hadde vært det aller beste for Elverum.

Når det ikke var mulig å få til har Høyre og FrP i stedet laget et felles budsjettforslag. Dette tar utgangspunkt i rådmannens forslag og ligger veldig nært opp til dette.

Jeg vil i den sammenheng fremheve at rådmannen har gjort en meget god jobb med dette budsjettet og fra vår side har vi hele tiden vært tydelige på at løsningene ligger blant rådmannens foreslåtte tiltak. Å trekke inn nye tiltak nå mener vi er en uklok strategi.

Vi har også vært helt tydelige på at vegen til økonomiske bærekraft går gjennom strukturendringer som er faglig utredet og anbefalt av rådmannen. Vi må få ned driftsnivået til et forsvarlig nivå og vi må tilpasse strukturen til dagens behov og fremtidens utfordringer.

Så over til det konkrete forslaget. Vårt forlag er at vi vedtar rådmannens forslag med følgende 7 endringer:

Salderingsforslag nr. I 2 avgiftsparkering korttid tas ut. Vi vil altså ikke innføre parkeringsavgift i sentrum. Hovedgrunnen til det er at en slik avgift vil være svært negativ for næringsliv og handel i sentrum. Det mener vi er godt dokumentert gjennom den betydelige motstanden vi har sett fra handelsstanden.

Gratis parkering i sentrum er et fortrinn for Elverum som vi vil beholde som et grunnlag for å styrke handelen i sentrum. Vi ønsker å legge til rette for mer handel, aktivitet og liv og røre i sentrum mellom våre to kjøpesentre. Parkeringsavgift vil ikke bidra til dette.

I debatten rundt dette har det blitt sagt at de fleste andre byer har parkeringsavgift og derfor bør vi også innføre det. Jeg vil heller si det motsatte. At andre byer har slik avgift gir Elverum en gylden mulighet til å gi vår handelsstand et konkurransefortrinn, og innbyggere og tilreisende en ekstra grunn til å handle i Elverum. Denne muligheten bør vi benytte oss av.

Dette tiltaket har også en økonomisk side som er svært diffus. Vi mener at tallene som rådmannen har presentert er meget usikre, og at anslaget over inntekter er for høyt.

Tallene tar heller ikke høyde for tapte inntekter til butikkene i sentrum og tapte skatteinntekter til kommunen. Det siste vi trenger i dagens økonomiske situasjon er tiltak som belaster lokalt næringsliv. På bakgrunn av dette sier vi altså klart nei til innføring av parkeringsavgift i sentrum.

Så går vi over til utgiftssiden.

Vi tar ut salderingsforslag U 5 MOT avtale. Vi ønsker altså å fortsette MOT arbeidet i skolene som er et viktig tiltak mot mobbing og for å styrke holdningsskapende arbeid.

Vi tar ut salderingsforslag U 6 Besøksavtale skogmuseet. Vi vil altså beholde skolenes besøksavtale med skogmuseet. Dette er en avtale som er positiv både for museet og skolene, og det vil være uheldig å fjerne denne.

Salderingsforslag U 7 avtale med rikskonsertene tar vi ut. Denne avtalen gir opplevelser til elevene som kanskje er større enn vi aner rekkevidden av. Vi vil opprettholde denne avtalen slik at elever i Elverum fortsatt skal få dette kulturelle påfyllet.

Salderingsforslag U 40 Utekontakten tas ut. Vi vil opprettholde Utekontakten da dette er et viktig forebyggende arbeid for barn og unge i risikoutsatte grupper.

Salderingsforslag U 46 25 VTA plasser tar vi ut. Vi vil opprettholde disse plassene fordi det er viktig for de det gjelder, og det er positivt for samfunnet at vi også gir muligheter og tilrettelegger for de med spesielle behov i arbeidslivet.

Så har vi til slutt et tiltak som rådmannen har tatt ut, men som vi vil ta inn igjen. Det er salderingsforslag U 35 biblioteket. Vi vil altså gjennomføre kuttet på biblioteket. I valget mellom mange onder mener vi at kuttet på bibliotek er det som i minst grad rammer svake grupper i vårt samfunn.

Nå har jeg gått igjennom alle våre endringsforslag, men jeg vil også nevne at vi er meget godt fornøyd med at rådmannen i sitt forslag allerede har skjermet en del tjenester og tiltak som også ligger inne i vårt forslag. Jeg tenker da først og fremt på Frisklivssentralen, Møteplassen, ungdommens hus og Annekset.

Avslutningsvis så vil jeg si at vårt budsjettforslag ikke er smertefritt og uten bekymringer.

Jeg er imidlertid overbevist om at dette budsjettet er riktig for Elverum, og at det vil føre oss ut av våre økonomiske problemer på kort sikt og på lang sikt. Det er følgende fem grunner til dette:

1. Dette budsjettet iverksetter og gjennomfører strukturelle grep slik at vi får ned den underliggende utgiftsveksten og holder oss utenfor Robek.

2. Dette budsjettet gir oss til sammen kr. 201.776.000 på bunnlinja den neste fireårsperioden, og vi får dermed en mulighet til å bygge opp en økonomisk reserve.

3. Dette budsjettet opprettholder viktige tilbud til svake grupper i vårt samfunn som trenger kommunale tjenester mer enn andre

4. Dette budsjettet gir næringslivet gode rammevilkår UTEN parkeringsavgift i sentrum

5. Dette budsjettet gir orden i økonomien slik at kommunen med all sin kraft kan arbeide mot sitt hovedmål – nemlig å gi best mulig tjenester til flest mulig mennesker i Elverum.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: