Publisert av: Yngve Sætre | april 16, 2015

Budsjettkutt i Elverum


lite bilde RomaJan P. Syse har engang sagt følgende: «Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss». Jeg siterte Syse i min oppsummering på seminaret om revidert budsjett i Elverum 14. og 15. april. Sitatet er ikke korrekt gjengitt i Østlendingens artikkel, så derfor gjentar jeg det her.

Jeg brukte Syse sine ord for å poengtere at politikerne i Elverum er i samme båt, og at vi alle har et ansvar for å finne løsninger på den vanskelige økonomiske situasjonen vi er i. Vi tar dette ansvaret best ved å samle oss om et omforent budsjett.

Et slikt budsjett må ta tak i de grunnleggende økonomiske utfordringene, og starte oppbyggingen av reserver. Dette krever tøffe tiltak, og for å finne løsninger må alle være innstilt på og gi og ta og sette noen kjepphester på stallen.

Men tilbake til seminaret i kommunestyresalen i Elverum 14. og 15. april: Fylkesmann Sigbjørn Johnsen holdt innlegg på starten av seminaret. Han var så klar og tydelig som han kunne være. Han pekte på de store nasjonale trendene vi må ta hensyn til og som vi ikke slipper unna. Videre sa han at vår hovedoppgave er at vi må ned med den underliggende utgiftsveksten og bygge reserver.

Han ga også råd om at vi må skaffe oss en felles forståelse av situasjonen og alvoret, og gjennomføre så mye som mulig så raskt som mulig. Han påpekte videre at Elverum kommune har betydelige ressurser og en sterk historie. Dette er gode ord å ta med seg i en krevende situasjon.

Jeg håper og tror at seminaret ga formannskapet en større og bedre forståelse av situasjonen. For oss i Høyre er det helt åpenbart at vi må ta tak i strukturen på de kommunale tjenestene for å få en sunn kommuneøkonomi. Det er ikke småpenger vi skal finne. Vi må kutte i driftsbudsjettet med omlag 60 millioner kroner på årsbasis. Da må ta vi strukturelle grep som monner.

To sektorer peker seg da ut. Pleie og omsorg (PRO) og skole. Kort fortalt må vi vri fra institusjonsbaserte omsorgstjenester og over til mer bruk av hjemmebaserte tjenester, og vi må få en mer fremtidsrettet skolestruktur i tråd med hva rådmannen har anbefalt.

Det viktigste nå er å kutte i utgifter. Vi bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner på flere områder, og spesielt innen pleie og omsorg. Kostnadsveksten i denne sektoren har vært formidabel det siste året. Det sier seg selv at dette ikke går i lengden.

Å øke inntektene i form av mer eiendomsskatt og innføring av parkeringsavgift kan kanskje bidra noe på kort sikt, men det løser ikke det grunnleggende problemet: Vi bruker for mye penger.

Hvis vi forsøker å komme unna dette ved bare å øke inntektene kommer problemene tilbake i enda større omfang om ett år, fem år eller ti år. I tillegg vil parkeringsavgift ha negative konsekvenser for lokalt næringsliv, og inntektsanslaget er høyst usikkert. Høyre er derfor meget skeptiske til å innføre parkeringsavgift for å løse kommunens økonomiske problemer.

Vi ønsker å ta de store strukturelle grepene som er påkrevet, og i størst mulig grad skjerme barn og unge, sårbare grupper og frivillig sektor fra budsjettkutt.

Nå skal rådmannen komme med et forslag til revidert budsjett basert på sin egen kuttliste og signalene på seminaret. Revidert budsjett skal etter planen vedtas på kommunestyremøtet i slutten av mai.

Hvis vi ikke tar ansvar og gjennomfører nødvendige tiltak havner vi i det som kalles Robek. Da mister vi lokal styring og handlefrihet. Alle partier bør kjenne sitt ansvar og bidra til at det ikke skjer.

Yngve Sætre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: