Publisert av: Yngve Sætre | desember 22, 2013

Mer til de som trenger det mest


valgkamp201112. desember ble budsjettet for Elverum kommune vedtatt i Elverum kommunestyre. Bruttobudsjettet for Elverum kommune er på omlag 1,4 milliarder kroner. For denne formidable summen skal det produseres velferdstjenester for Elverums befolkning hver eneste dag i hele 2014. Hovedlinjen i budsjettet er en betydelig satsing på de svakeste, de pleietrengende og de som er mest avhengig av hjelp fra det offentlige.

På investeringssiden i budsjettet ligger det inne store løft den neste fireårsperioden.  Vi skal blant annet investere 192 millioner kroner i Helsehus og 80 millioner kroner på Søbakken skole. Vi skal også bruke 43,3 millioner kroner til restaurering og oppgradering av Lillemoen skole. Første skritt blir å lage en plan som viser hvilke tiltak som faktisk er nødvendig på Lillemoen. I 2014 skal vi dessuten investere kr. 400.000 i brannvarslingsanlegg i kirkene i Hernes, Heradsbygda, Sørskogbygda og Nordskogbygda.

I driftsbudsjettet er det en betydelig økning til sektor for pleie, rehabilitering og omsorg, barnevern og til utgifter som følge av samhandlingsreformen. Økonomisk sosialhjelp styrkes også. Vi gir dessuten kr. 200.000 ekstra til Møteplassen årlig i hele økonomiplanperioden. Dette fordi vi vil styrke Møteplassen som institusjon og bidra til å øke deres aktivitet.

Annekset er et lavterskeltilbud for rusavhengige hvor det gis tilbud om mat, hjelp og aktiviteter av ulike slag. Rusavhengige er av de mest sårbare i vårt samfunn, og Annekset kan være nettopp det som utgjør den store forskjellen mellom lys og mørke for disse menneskene. Det borgerlige flertallet i Elverum vil ha fortsatt drift av Annekset og bevilger kr. 761.000 til dette i 2014.

Frivillig sektor er et borgerlig satsingsområde. Vi øker tilskuddet til frivilligsentralen med kr. 100.000 hvert år de neste fire år. For 2014 bevilger vi kr. 150.000 til islegging av fylkesidrettsplassen, vi øker støtten til idrettsrådet med kr. 150.000 og vi øker støtten til Elverum Turforening med kr. 25.000. Disse fire tiltakene gir samlet sett en styrking av frivillig sektor i Elverum. Frivillig sektor utløser kreativitet og skaperevne, og gir et viktig supplement til offentlige løsninger. Ved å styrke frivillig sektor styrker vi Elverum som samfunn.

Budsjettet er stort og inntektene vokser med hele 73,1 millioner kroner – tilsvarende 5,5 prosent – i 2014. Likevel er det en del vi gjerne skulle gjort som vi ikke har råd til. I denne budsjettprosessen har vi fått føle på kroppen noe av det vanskeligste, men også viktigste ved å drive politikk – nemlig å prioritere.

Mye av vår krevende økonomiske situasjon skyldes at vi nå må ta regningen for tidligere tiders unnlatelser og feilvurderinger. Eksempler på dette er at vi må bygge om Moen sykehjem for 90 millioner kroner grunnet mangelfull sikring mot brann. Hvis ikke stenges sykehjemmet av brannmyndighetene. Vi må utbedre Rådhuset for 35 millioner kroner. Hvis ikke stenges Rådhuset av Arbeidstilsynet.r kroner for å unngå at er grunet mangelfull sikring mot bran.  Vi har også fått store overskridelser på investeringene på Søbakken skole.

Samhandlingsreformen belaster oss mye mer enn forutsatt, og vi betaler hvert år ca. 5 millioner kroner for at vi har lagt ned fadesen Hera vekst. Dette grepet var forøvrig helt nødvendig, og vi vet at det har gitt våre innbyggere en langt bedre hverdag.

Forholdene nevnt over har i stor grad bygget seg opp over lang tid og kommet til overflaten det siste året. Vi kan ikke løpe fra disse utfordringene. De må møtes med harde politiske prioriteringer.

Moderasjon, ansvarlighet og tillit til enkeltmennesker er borgerlige verdier som gir oss en kurs å styre og prioritere etter. Vårt borgerlige hovedprinsipp er at vi skal være økonomisk ansvarlige og sørge for gode tjenester til kommunens innbyggere. I budsjettet har vi satt dette foran andre ønsker og behov som vi ikke kan imøtekomme fullt ut.

I arbeidet med dette budsjettet har vi erkjent at kommunen ikke kan være alt for alle, men den kan være mer for de som trenger den mest. Testen på om vi er et godt lokalsamfunn er til syvende og sist om vi makter å yte litt mer til de som har utfordringer i hverdagen, de som sliter på ulike måter, de som sitter nederst ved bordet. Med dette budsjettet gjør vi litt mer for de som trenger det aller mest. Derfor er det et godt budsjett.

Yngve Sætre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: