Publisert av: Yngve Sætre | desember 22, 2012

Et budsjett for vekst og velferd


valgkamp2011Winston Churchill har engang sagt at det er ikke nok at vi gjør vårt beste, av og til må vi gjøre det som er påkrevet. Denne holdningen har vært sentral for samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Team Elverum i årets budsjettarbeid i Elverum. I budsjettet har vi balansert ønsker og ambisjoner mot det som er nødvendig og økonomisk påkrevet.

Hovedmålet i budsjettet er å legge til rette for fremtidig vekst og styrke velferden. Vi har dessuten en klar ambisjon om å gi litt mer til de som trenger det mest. Et viktig mål på om vårt lokalsamfunn går fremover er nettopp om vi evner å løfte de svakeste og gi fremtidstro og muligheter. Det legger vi til rette for i dette budsjettet.

Elverum kommunes driftsbudsjett øker med hele 45 millioner, tilsvarende 5,1 % fra 2012 til 2013. Kommunebudsjettet vokser raskere enn den totale økonomien til Norge, noe som i utgangspunktet er positivt for Elverum. Vi må imidlertid ikke glemme at vi er avhengig av både lokal og nasjonal verdiskaping i næringslivet for å finansiere denne veksten, og over tid må det være en balanse mellom vekst i offentlig og privat sektor.

Vi er derfor svært opptatt av å legge til rette for fremtidig vekst i næringslivet i Elverum. I budsjettet styrkes derfor Elverumregionens næringsutvikling (ERNU). Vi reduserer også eiendomsskatten for å styrke eksisterende næringsliv og gjøre det mer attraktivt å etablere ny næringsvirksomhet i Elverum.  Vi viderefører dessuten kommunens næringsrådgiver for å gi næringsliv og etablerere service – og veiledningstjenester.

Vi trapper ned eiendomsskatten til 3 promille i 2013 og vi halverer eiendomsskatten i løpet av økonomiplanperioden. Dette er helt i tråd med det vi tidligere har sagt vi skal gjøre. Eiendomsskatt er urettferdig da det er en skatt på kvadratmeter og ikke på lommebok. Den er dessuten usosial fordi den i for stor grad rammer minstepensjonister med store eiendommer og unge i etableringsfasen. Eiendomsskatt er også en urimelig dobbeltbeskatning som undergraver privat eiendomsrett.

Det er en betydelig satsing på skolebygg i budsjettet. Vi skal rehabilitere både Søbakken og Hanstad skole, og vi skal investere i undervisningspaviljong på Frydenlund. Ny skole i søndre Elverum ligger også inne i økonomiplanen. Satsingen på skolebygg gjør oss i stand til å møte den forventede veksten i folketall og skoleelever i Elverum.

Kommunen kan ikke være alt for alle – men den kan være mer for de som trenger det mest. Derfor satser vi betydelig på trengende og utsatte grupper: Vi øker grunnbemanningen på Sætre aldershjem, vi opprettholder Spangenhuset, vi får på plass to ergoterapeuter og to kommunepsykologer, vi styrker hjelpemiddelsentralen, vi bygger ut trinn 2 på Vestad skole, vi etablerer demenssenter og vi bygger omsorgsboliger, vi skal utrede varmtvannbasseng og vi opprettholder støtten til frivillige lag og foreninger. Disse tiltakene vil få stor betydning for enkeltmennesker i Elverum i årene fremover.

Budsjettet som ble vedtatt i Elverum kommunestyre 12. desember har tydelige borgerlige trekk med økonomisk ansvarlighet, tillit til enkeltmennesker og sosialt ansvar som bærebjelker. Vi gjør det vi tidligere har sagt og vi gjør det som er påkrevet. Det er et budsjett som styrker Elverum som vekstkommune og gir litt mer til de som trenger det mest. Det er et budsjett for vekst og velferd i Elverum.

Yngve Sætre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: