Publisert av: Yngve Sætre | desember 12, 2012

Budsjettframlegg i kommunestyret 12.12.12


Høyres landsmøte 04.05.12

På vegne av de borgerlige samarbeidspartiene la jeg frem vårt budsjettforslag i kommunestyret i Elverum 12.12.12. Her er innlegget:

Ordfører!

Winston Churchill har engang sagt at det er ikke nok at vi gjør vårt beste, av og til må vi gjøre det som er påkrevet. Den holdningen har vi borgerlige hatt i ryggraden undervegs i dette budsjettarbeidet. Vi har balansert våre ønsker og ambisjoner med hva som har vært mulig og økonomisk påkrevet. I tillegg til det har vi hatt som mål at vi skal gi litt mer til de som trenger det mest. Våre to bærebjelker i dette budsjettet har vært økonomisk ansvarlighet og sosialt ansvar.

Økonomisk ansvarlighet er sentralt i vårt forslag til investeringsbudsjett. Elverum kommune har i dag en netto lånegjeld på ca. kr. 40.000 pr. innbygger, noe som er høyt, men forsvarlig. Rådmannen foreslår at vi skal låne ytterligere 820 millioner for å investere de neste fire årene. Det ville gitt 92 millioner i renter og avdrag i 2013, og det ville gitt en gjeld på opp mot 80.000 kroner pr. innbygger, noe som er himmelhøyt over gjennomsnittet i Norge og i Hedmark.

Vi mener at et slikt låneopptak er uansvarlig. Vi kan ikke sende en slik regning til de neste generasjoner av Elverumsinger. Vi har derfor redusert låneopptaket med 150 millioner i den neste fireårsperioden.

I vårt forslag øker vi driftsbudsjettet med hele 45 millioner, tilsvarende 5,1 % fra 2012 til 2013. Det er en stor økning, ikke minst hvis vi tar en titt utenfor vår kommunegrense. Det er estimert at bruttonasjonalproduktet i Norge vil øke med 2,8 prosent i 2013 og i eurolandene er det estimert en nedgang i BNP på 0,2 prosent til neste år. Når vi tar med at Norge er nummer to i verden (etter Luxemburg) når det gjelder BNP pr. innbygger så er det ingen tvil om at vi i global målestokk er på den grønne gren her i Elverum.

Når det er sagt skal det også sies at et meget dyrt lønnsoppgjør, et betydelig vedlikeholdsetterslep på vår bygningsmasse samt stor grad av øremerking og pålegg fra staten gjør at det har vært utfordrende å komme i mål med budsjettet.

Som nevnt vokser kommunebudsjettet raskere enn den totale økonomien til Norge, noe som i utgangspunktet er positivt for kommunen. Vi må imidlertid ikke glemme at vi er avhengig av at det både lokalt og nasjonalt skapes verdier i næringslivet som finansierer denne veksten, og over tid må det være en balanse mellom vekst i offentlig og privat sektor.

Vi er derfor svært opptatt av at det både fra lokalt og sentralt hold blir lagt til rette for fremtidig vekst i næringslivet i Elverum. I vårt forslag ligger det derfor inne en styrking av ERNU, en redusert eiendomsskatt og en videreføring av kommunens næringsrådgiver for å bidra til slik vekst.

Nå skal jeg gå over til noen sentrale og noen nye poster i budsjettet: Vi trapper ned eiendomsskatten til 3 promille i 2013 og vi halverer eiendomsskatten i løpet av økonomiplanperioden. Dette er helt i tråd med det vi tidligere har sagt vi skal gjøre.

Vi gjør dette fordi vi mener at eiendomsskatt er en urettferdig skatt da det er en skatt på kvadratmeter og ikke på lommebok. Det er dessuten en usosial skatt fordi den i for stor grad rammer minstepensjonister med store eiendommer. Det er også en uheldig skatteform fordi det er en dobbeltbeskatning, og fordi den undergraver privat eiendomsrett.

Et tiltak som betyr mye for oss er at vi øker grunnbemanningen på Sætre aldershjem med 1,4 millioner i 2013, økende til to millioner i resten av økonomiplanperioden. Dette er påkrevet, og det er et ledd i vår satsing på de som trenger det mest.

Videre så følger vi opp kommunestyrets klare vedtak og legger inn to kommunepsykologer i budsjettet.

Vi satser også betydelig på skolebygg. Vi skal rehabilitere både Søbakken og Hanstad skole, vi skal bygge ut trinn 2 på Vestad og vi skal investere i undervisningspaviljong på Frydenlund. Skole i Sør ligger også inne i økonomiplanen.

Et nytt tiltak vi har lagt inn er midler til en musikalsk forestilling i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013. Forestillingen er i regi av Musikk i Hedmark og omhandler Ingeborg Torsteinsen fra Elverum som var den første kvinnelige kommunestyrerepresentanten i Norge.

For å finansiere våre budsjettøkninger har vi inndekningsforslag på tilsammen 27,6 millioner. Det er en blanding av inntektsøkninger, kutt i nye tiltak som rådmannen har foreslått og effektiviseringstiltak.

Det største og viktigste tiltaket er et utbytte fra Elverum Energi på 17 millioner i 2013. Dette har også tidligere ligget inne i økonomiplanperioden, men vi fremskynder tiltaket. Vi mener det er meget positivt at Elverum Energi kan bidra til å øke velferd og tjenesteproduksjon i Elverum kommune, og vi vil berømme styret for at de viser handlekraft og opptrer profesjonelt i forhold til eier.

I vårt budsjettarbeid har vi erkjent at kommunen ikke kan være alt for alle, men den kan være mer for de som trenger det mest. Derfor har vi i dette budsjettet en betydelig satsing på svake og utsatte grupper: Vi øker grunnbemanningen på Sætre aldershjem, vi opprettholder Spangenhuset, vi får på plass to ergoterapeuter og to kommunepsykologer, vi styrker hjelpemiddelsentralen, vi bygger ut trinn 2 på Vestad, vi etablerer demenssenter og vi bygger omsorgsboliger, vi skal utrede varmtvannbasseng og vi opprettholder støtten til frivillige lag og foreninger.

Dette er tiltak som vil få stor betydning for enkeltmennesker i Elverum gjennom hele 2013. Et viktig mål på om vårt lokalsamfunn går fremover er nettopp om vi evner å løfte de svakeste og gi de fremtidstro og muligheter. Det legger vi til rette for i dette budsjettet.

Kjære Ordfører og Kommunestyre. Etter et krevende arbeid legger vi frem et budsjett for vekst og velferd i Elverum. Budsjettet har tydelige borgerlige trekk med ansvarlighet, tillit til enkeltmennesker og sosialt ansvar som bærebjelker. Det er et budsjett som styrker velferden og legger til rette for fremtidig vekst – samtidig som vi balanserer ambisjoner med moderasjon.

Til slutt vil jeg fremheve det fantastisk gode samarbeidet mellom de fem samarbeidspartiene i denne budsjettprosessen. Arbeidet har vært preget av gjensidig respekt, stor tillit og samling om felles mål til beste for Elverum og Elverums innbyggere.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: